Arkisto

Asian tuntija

Salaliittoajattelua kuvataan yhteiskunnallisena poikkeamana, mutta väitöskirjatutkija Toni Saarisen mukaan se tai muutkaan myyttiset kertomukset eivät ole irrallaan liberaalin keskiluokan ajattelusta. 
Ilmastopsykologian tutkijaa Kirsti Maria Jylhää kiinnostaa, miksi ihmiset ovat niin eri mieltä todellisuuden selityksistä.
Väitöskirjatutkija Aino Kalmbach tutkii maahanmuuttoa, työmarkkinoita ja koulutusta kausaalipäättelyn avulla.
Fysiikan professori Marko Huttula kehittää menetelmää, jonka avulla vetyä irrotetaan vedestä päästöttömästi auringnvalon avulla. Vedystä povataan nyt vihreän siirtymän pelastajaa, mutta Huttulan mukaan vedyn tuottamiseen liittyy vielä ratkaisemattomia ongelmia.