Pääkirjoitus: Ylioppilaslehdelle laaditaan omistajaohjausstrategiaa, joka voi pahimmillaan avata tien yli satavuotiaan julkaisun kuihduttamiselle

Nykymuotoisen Ylioppilaslehden tekeminen merkittävästi nykyistä halvemmalla ei ole kestävästi mahdollista, kirjoittaa päätoimittaja Tuija Siltamäki.

T:Teksti:

|

K:Kuva Antti Yrjönen

Ylioppilaslehteä julkaisevalle, HYY:n omistamalle, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:lle valmistellaan parhaillaan omistajaohjausstrategiaa.

Taustalla ei ole niinkään halu varmistaa HYY:n historiallisesti ja valtakunnallisesti tunnetuimman jäsenpalvelun menestys seuraavat 109 vuotta, vaan edustajiston alkuvuodesta käymä talouskeskustelu.

Kysymyksiä ja kritiikkiä saa ja pitää esittää, mutta esitettyihin ongelmiin näkemäni ja kommentoimani omistajaohjausstrategian luonnos ei ole ratkaisu. Toteutuessaan se toimisi täysin itseään vastaan ja heikentäisi monien rakastaman jäsenpalvelun laatua ja toimintaedellytyksiä.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n vuosibudjetti on noin 300 000 euroa. Siitä maksetaan esimerkiksi henkilökunnan palkat, lehden painatus- ja jakelukulut, avustajien palkkiot, vuokrat, sähkö, kopiokone ja muut yrityksen toiminnan pyörittämiseen kuuluvat menot. Budjetin merkittävin tuloerä on HYY:n tilausmaksu, jonka osuus on noin 13 euroa opiskelijaa kohden. Summaa haluttaisiin laskea, erään argumentin mukaan opiskelijoiden taloudellisen rasituksen vähentämiseksi.

Perustelu on taloudellisesti mieletön.

Yksilön vuosimenoissa esimerkiksi kolmen euron meno on häviävän pieni summa, mutta julkaisun tuloihin se tekisi yli 23 000 euron loven. Se vastaa esimerkiksi vuoden avustajapalkkioita.

Lisää rahaa pitäisi omistajan ehdotuksen mukaan hankkia myymällä lisää mainoksia, vaikka merkittävä syy koko mediaalan kriisiin on romahtanut ilmoitusmyynti, ja hankkimalla lisää ulkopuolisia tilaajia, joita on nyt hieman yli 200. Esimerkiksi kolmen euron alennusta varten heitä pitäisi olla melkein tuhat.

Loven paikkaaminen vaatisi joko karsimista painetun lehden ilmestymistahdista ja levikistä, jolloin vähätkin mainostajat kaikkoavat, sisällöistä, jolloin lukijat kaikkoavat, tai henkilökunnasta, jolloin jäljelle jäävien kuormitus kasvaisi kohtuuttomaksi. Luonnoksessaan omistaja tahtoo toki myös, että vähemmillä resursseilla tehtäisiin enemmän sisältöjä laajemmille kohderyhmille. Podcastitkin olisivat kivoja.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy tarvitsee lisää tuloja, ja niitä on pyritty kaikin keinoin hankkimaan, mutta leikattavaa budjetissa ei ole. Kaikki leikattava on jo leikattu. Nykymuotoista julkaisua ei ole mahdollista tehdä merkittävästi nykyistä halvemmalla.

HYY:n kannalta ongelma on myös hyvän hallintotavan noudattaminen. Omistajaohjausasiakirjat eivät ole toimenpideohjelmia tai palautekanava. Niiden tarkoitus on luoda yli strategiakausien ulottuvat laveat suuntaviivat, joiden sisällä strategia ja sen mukaiset toimenpiteet suunnitellaan.

Strategisiin linjauksiin voi vaikuttaa hakemalla Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Tyytymättömyyttä tai toiveita sisältöjä kohtaan voi ilmaista olemalla yhteydessä toimitukseen.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy on kommentoinut omistajaohjausstrategiaa pääosin samansisältöisesti kuin tässä kirjoituksessa. Aihepiiriä on tähän mennessä käsitelty HYY:n hallituksessa kahdesti, ja molemmilla kerroilla se on pöydätty. Keskiviikkona 25.5. asia oli jälleen hallituksen esityslistalla. Tällä tietoa asia tulee edustajiston päätettäväksi joko kesäkuussa tai alkusyksystä.