Anteeksi kuinka, Ville Niinistö?

T:Teksti:

Ympäristöministeri Ville Niinistö sanoi Luonnonsuojelijan (4/2011) haastattelussa, että tarvitsemme keskustelua siitä, miten ylläpidetään työllisyyttä ja hyvinvointia matalan kasvun oloissa. Kasvun ihannointi johtuu hänen mielestään siitä, että monet poliitikot eivät ymmärrä talo­udesta mitään.

Ketkä eivät ymmärrä taloudes­ta mitään?

”Taloustieteilijäpoliitikot toki yleen­sä ymmärtävät, mutta monille muil­le poliitikoille on tullut mantra siitä, että kaikki talouskasvu on hyvää ja ihanaa. Kranaattien myynti nostaa BKT:ta, mutta pelkästään talouden koon mittaaminen ei kerro, onko se ihmisten hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden kannalta järkevää.”

Keitä henkilöitä tarkalleen tar­koitat?

”En lähde nimeämään ketään, mutta aika monesta suusta ihan­nointia on kuulunut.”

Ollaanko vihreissä tavallista valveutuneempia talousasioissa?

”Vihreillä on paras analyysi siitä, miten pärjäämme uuden ajan maail­massa. Emme vain puolusta nykyisiä työpaikkoja, vaan mietimme, mistä tulevat tulevaisuuden työpaikat.”

Miten itse pidät omaa taloustie­tämystäsi yllä?

”Luen talouslehti The Economistia ja ympäristöaiheisia talouslehtiä.”

Millaista keskustelua tarkalleen työllisyydestä ja hyvinvoinnista matalan kasvun oloissa tarvitaan?

”Pitäisi mennä pintaa syvemmälle ja miettiä, mihin olemme menossa. Tutkijat saisivat olla aktiivisempia. Esimerkiksi sosiologit ja käyttäytymis­tieteilijät voisivat osallistua enemmän talouspoliittiseen keskusteluun.”

Maria Ruuska