Arkisto

Anssi Bwalya

Suomen kielessä ei ennen ollut neutraalia käsitteistöä, jolla puhua neurokirjosta. Nyt on. Kaikkia haasteita autismikirjon ymmärtämisessä se ei ratkaise.
Pojat pärjäävät koulussa ja Pisa-tutkimuksissa huonommin kuin tytöt.
Selitystä sukupuolten välisiin eroihin oppimistuloksista on etsitty aivoista.