Vilautapa Sisua! HSL rajasi opiskelija-alennustaan – Ylioppilaslehti selvitti, muuttuiko mikään 

Vuodenvaihteessa HSL:n opiskelijalippujen hinnat nousevat tuntuvasti. Samalla HSL rajaa opiskelija-alennustaan. Ylioppilaslehti kysyi, mitä se tarkoittaa.

T:Teksti:

|

K:K: Erik Solin

Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n hallitus päätti marraskuun alussa laskea opiskelijoille tarkoitettua alennustaan. Vuoden 2023 alussa opiskelijoiden alennusprosentti laskee nykyisestä 45:stä 40:een. Samaan aikaan lippujen hintoja aiotaan korottaa. 

Opiskelijan kahden vyöhykkeen kuukausilipun hinta nousee vuodenvaihteessa 39,5 eurosta 42,36 euroon. 

Korotus on 18 prosenttia, siis tuntuvasti enemmän kuin esimerkiksi aikuisten vastaavan lipun 8 prosentin hinnankorotus. 

Alkujaan HSL esitti hallitukselleen, että opiskelijoiden alennusoikeus rajattaisiin vain opintotukea saaviin opiskelijoihin. Rajauksella alennus haluttiin kohdistaa aiempaa tarkemmin tuen tarpeessa oleviin opiskelijoihin.  

Rajaus olisi sulkenut alennuksen ulkopuolelle muun muassa vaihto-opiskelijat ja kuntoutustuella opiskelevat sekä ne, joiden opintotukikuukaudet ovat päättyneet. 

Opiskelijat vastustivat muutosta ja Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnat julkaisivat lokakuussa kannanoton sitä vastaan. Rajausta ei toteutettu. 

Sen sijaan tehtiin toinen rajaus. Jatkossa HSL vaatii, että opiskelijahintaisen lipun saajan on oltava päätoiminen opiskelija. HSL määrittelee sivuillaan sen tarkoittavan ammatillisia tutkintoja, lukio-opintoja ja korkeakoulututkintoja. Muut ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintoja on vähintään 25 tuntia viikossa. 

Monelle on yhä epäselvää, mitä päätoimisen opiskelun vaatimus tarkoittaa. 

HSL:n tuotepäällikkö Vesa Jääskö kertoo, ettei tilanteesta seuraa toistaiseksi minkäänlaisia konkreettisia muutoksia opiskelijoille. Vaihto-opiskelijatkin saavat yhä alennuksen, mikäli täyttävät alennusehdot. 

Jääskön mukaan oikeus alennukseen varmistetaan edelleen HSL-sovelluksen kautta Koski-palvelussa tai niissä oppilaitoksissa, joissa sähköinen tarkistus ei ole mahdollista, toimittamalla opintotodistus asiakaspalveluun. 

Opiskelijat eivät siis jatkossakaan joudu kantamaan mukanaan keskeneräisiä graduja tai Sisu-opintojärjestelmästä tulostettuja kurssisuorituksia todistaakseen lipuntarkastajalle päätoimisen opiskelunsa. 

Opiskelijoiden kukkaroissa tuntuva hintojen kasvu on Jääskön mukaan poikkeuksellinen. Se johtuu tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. 

”Pandemian vuoksi sakannut kysyntä, polttoaineiden nousseet hinnat ja kasvaneet infrakulut ovat aiheuttaneet yhtälön, jonka vuoksi olemme joutuneet madaltamaan alennuksia ja nostamaan hintoja. Opiskelija-alennuksen määrää pienennettiin, sillä Suomen tasolla HSL:n myöntämä 40 prosentin alennus on hyvä.”