Viime vuoden opintotukia voi palauttaa vapaaehtoisesti huhtikuun loppuun asti

Jos vuosituloraja ylittyy, eikä opintotukia palauta vapaaehtoisesti huhtikuun loppuun mennessä, tuki peritään takaisin 7,5 prosentin korolla.

T:Teksti:

Viime vuoden opintotukia ehtii palauttaa vapaaehtoisesti vielä huhtikuun loppuun asti. Opintotukea kannattaa palauttaa, jos tuloja on kertynyt yli vuositulorajan tai haluaa saada tukikuukausia uudelleen käytettäväksi.

Omat tulonsa viime vuodelta voi tarkistaa muun muassa Kelan asiointipalvelusta OmaKelasta, jossa myös palautuksen voi tehdä. Jos opintotukea on nostanut yhdeksältä kuukaudelta, muita tuloja on saanut kertyä 12 498 euroa vuodelta 2021. Tuloiksi lasketaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä ulkomailta saadut tulot.

Kela perii vuositulorajan ylityksestä johtuvat ylimääräiset opintotuet takaisin 7,5 prosentin korolla, jos opiskelija ei ole palauttanut tukea vapaaehtoisesti huhtikuun loppuun mennessä.

Ensi vuonna opintotuen tulorajat nousevat pysyvästi 50 prosentilla verrattuna vuoden 2021 tulorajoihin.

Huhtikuun loppuun asti voi myös palauttaa opintotukea, jos haluaa alentaa opintojen edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää. Tässä tapauksessa huhtikuun loppuun mennessä on palautettava vuoden 2021 syyslukukauden tukia. Kevätlukukauden opintotuki on palautettava aina 10. syyskuuta mennessä.

Viime vuonna opintotukia palautettiin 19,9 miljoonaa euroa. Palautuksia teki yli 26 000 opiskelijaa.