Opintuki säilyy pääosin ennallaan

T:Teksti:

Hallitus päätti torstaina kehysriihessä pitää opintotuen rakenteen ennallaan. Tuki säilyy opintorahapainotteisena. Opiskelijoiden pahimmat pelot, että entistä suurempi osa opinnoista pitäisi rahoittaa lainalla, eivät siten toteutuneet.

Kehysriihessä hallitus myös päätti pitää lupauksensa opintuen sitomisesta indeksiin syksyllä 2014.

Toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutus heidän opintotukeensa pienenee. Vanhempien tulorajoja nostetaan 30 prosentilla. Tulorajan nosto vaikuttaa noin 6 000 opiskelijaan.

Lisäksi muutoksia tulee opintolainan korkovähennyksiin. Hallitus päätti siirtyä korkovähennyksistä niin sanottuun lainahyvitysmalliin. Siinä opiskelija saa anteeksi 40 prosenttia tietyn summan ylittävästä opintolainastaan heti valmistuttuaan, jos valmistuu tarpeeksi nopeasti. Ylioppilaslehden tietojen mukaan hyvitystä maksettaisiin 2 500 euroa ylittävästä lainasummasta.

Toistaiseksi osan opintolainasta on voinut valmistuttuaan vähentää verotuksessa. Opiskelijajärjestöt pitävät uutta lainahyvitysmallia parempana kuin vanhaa.

Opiskelijajärjestöt kuitenkin kritisoivat hallituksen aietta asettaa opintotuelle vähimmäisopintopistemäärä: alle 20 opintopistettä vuodessa opiskelevilta ollaan eväämässä opintotuki kokonaan.

”Olisi parempi, että opiskelija opiskelisi edes 15 opintopistettä vuodessa kuin että hän jättäisi muutoksen vuoksi kokonaan opiskelematta lukuvuoden aikana”, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto kommentoivat muutosta.

Lisäksi Ylioppilaslehden tietojen mukaan kahta tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintukikuukausien määrää ollaan vähentämässä 70:stä 64:ään.

Ilmeisesti yliopistot ovat toistaiseksi suojassa lisäleikkauksilta.

Torstaina iltayhdeksän jälkeen kehysriihen päätösten tarkka sisältö oli pimennossa. Kehysriihen päätöksistä kertoneessa ylimalkaisessa tiedotteessa todetaan opintotuesta vain näin: ”Opintotuki sidotaan indeksiin 1.8.2014 lukien. Opintotukijärjestelmää uudistetaan hallitusohjelman ja hallituksen rakennepoliittisen kannanoton mukaisesti tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista.”

Juttua päivitetään sitä mukaa kun lisätietoja tulee.