KHO ratkaisi: Sami-Petteri Seppä ei saa erota Turun ylioppilaskunnasta

Taustalla on pitkään jatkunut kiista ylioppilaskuntien "pakkojäsenyydestä".

T:Teksti:

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun ylioppilaskunnan jäsenyyttä ja jäsenmaksua koskevaan valituslupahakemukseen.

KHO päätti lokakuussa jättää tutkimatta Turun yliopiston opiskelijan Sami-Petteri Sepän valituksen, joka koski Turun ylioppilaskunnan jäsenyyttä ja jäsenmaksuja. Seppä ei siis saa erota Turun ylioppilaskunnasta, eikä ylioppilaskunnan tarvitse palauttaa hänen jäsenmaksujaan.

Sepän oikeusjuttu alkoi kolme vuotta sitten, kun hän pyysi eroa Turun yliopiston ylioppilaskunnasta ilman, että hän menettää opiskeluoikeutensa. Seppä vaati myös, että ylioppilaskunta palauttaa hänen maksamansa jäsenmaksun.

Marraskuussa 2018 ylioppilaskunta hylkäsi pyynnön ja niin ikään Sepän oikaisuvaatimuksen siihen. Jälkimmäisestä Seppä valitti Turun hallinto-oikeuteen, joka jätti valituksen tutkimatta.

Kiistan taustalla on pitkään jatkunut keskustelu ylioppilaskuntien ”pakkojäsenyydestä”. Yliopistolain mukaan kaikki yliopisto-opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Vastustajien mukaan yliopistolaki on ristiriidassa perustuslain kanssa, sillä perustuslain kokoontumis- ja yhdistymisvapauden mukaan jokaisella on oikeus kuulua ja olla kuulumatta yhdistyksiin.

Ylioppilaskuntien kohdalla tästä on poikettu, koska ”pakkojäsenyydelle” on ollut kolme keskeistä perustetta: yliopistohallintoon osallistuminen, opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen ja järjestelyn ikiaikaisuus.

Tammikuussa 2021 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yths:n maksut siirtyivät ylioppilaskunnilta Kelan kerättäviksi. Se ja muut vuosikymmenten saatossa tapahtuneet muutokset ovat kyseenalaistaneet järjestelyn perustuslainmukaisuutta.

Kesällä 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö perusti työryhmän selvittämään pakkojäsenyyden perusteita. Maaliskuussa 2021 selvitys valmistui. Sen mukaan ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden poistamiselle ei löydy välittömiä perusteita.