Mitä opiskelijoiden tulorajoille pitäisi tehdä? – Kysyimme puolueiden nuorisojärjestöiltä

Suurin osa poliittisista nuorisojärjestöistä kannattaa tulorajojen korottamista tai poistamista.

T:Teksti:

|

K:Kuvat: Antti Yrjönen

Noin 44 000 opintotuen saajaa tienasi vuonna 2019 enemmän kuin opintotukilain mukaiset vuositulorajat sallivat. Yhteensä Kela on tänä vuonna perimässä takaisin 39,6 miljoonaa euroa. Se tekee keskimäärin 900 euroa tulorajat ylittänyttä opiskelijaa kohden.

Tulorajakeskustelulla on tapana kiivastua alkuvuodesta, kun Kelan päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä saapuvat. Ylioppilaslehti kysyi puolueiden nuorisojärjestöiltä, mikä on niiden kanta opintotuen tulorajoihin.

Suurin osa poliittisista nuorisojärjestöistä kannattaa tulorajojen korottamista tai poistamista. Kannattajien mukaan päätös parantaisi opiskelijoiden asemaa ja työllisyyttä sekä toisi lisää tuloja valtion kassaan. Nuorisojärjestöt viittaavat Palkansaajien tutkimuslaitoksen raporttiin, jonka mukaan tulorajojen 50 prosentin korotus nykyisestä 12 195 eurosta 18 000 euroon kasvattaisi opiskelijoiden keskimääräisiä tuloja 600 eurolla ja valtion nettotuloja 5,9 miljoonalla eurolla.

Demarinuoret, KD Nuorten, Keskustanuorten, Kokoomusnuorten, Perussuomalaisen Nuorison, RKP-nuorten ja Sinisten nuorten mielestä nykyjärjestelmä rankaisee työssäkäyvää opiskelijaa. Tulorajojen poistamista kokonaan kannattavat KD Nuoret, Perussuomalainen Nuoriso ja Siniset Nuoret. KD Nuorten mallissa opintotukea maksettaisiin suoritettujen opintopisteiden mukaan.

Perussuomalainen Nuoriso on uusi järjestö, eikä sillä ole kysymykseen vielä ohjelmatason kantaa. Järjestön hallitus pitää kuitenkin 50 prosentin korotusta tulorajoihin ehdottomana miniminä. Myös Siniset Nuoret ajaa välitavoitteenaan, että tulorajoja nostettaisiin 50 prosentilla.

Demarinuoret, Keskustanuoret ja RKP-nuoret eivät aja tulorajojen poistoa, mutta kannattavat korotusta 18 000 euroon. Kokoomusnuoret kannattaa ensisijaisesti nykyisten tulorajojen kaksinkertaistamista. Tulorajojen korottaminen 50 prosentilla on nuorisojärjestön vähimmäisvaatimus, ja sen mielestä rajojen kaksinkertaistamisen vaikutuksia pitäisi vähintäänkin selvittää.

Vihreät nuoret suhtautuu tulorajojen korotukseen maltillisemmin. Nuorisojärjestö ei vastusta korotusta, mutta ajaa ensisijaisesti perustuloa kaikille tai opintorahan määrän korotusta. Heidän mukaansa tulorajan korotus ei parantaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eli Vihreiden nuorten mukaan työttömien opiskelijoiden tilannetta. Vasemmistonuoret puolestaan vastustaa tulorajojen korotusta. Se kannattaa opintorahan määrän ja opintotukikuukausien lisäämistä. Nuorisojärjestön mukaan tulorajojen korottaminen ohjaisi opiskelijoita työskentelemään opintojen ohella, mikä voi pitkittää valmistumista.

Vasemmistonuoret puolestaan vastustaa tulorajojen korotusta. Se kannattaa opintorahan määrän ja opintotukikuukausien lisäämistä. Nuorisojärjestön mukaan tulorajojen korottaminen ohjaisi opiskelijoita työskentelemään opintojen ohella, mikä voi pitkittää valmistumista. Vasemmistonuoret kannattaa sen sijaan perustuloa.