Näin opintotuki uudistuu

T:Teksti:

Hallitus päätti torstaina kehysriihessä tehdä muutoksia opintotukeen. Opintotuki pysyy pääosin ennallaan, mutta esimerkiksi opintotuen enimmäismäärää rajataan.

Näistä muutoksista hallitus päätti:

Tukikuukausia vähennetään
Opintotuen enimmäisaikaa lynennetään.
Nykyisin yhtä korkeakoulututkintoa suorittava voi saada enintään 55 kuukautta opintotukea. Tähän tukikuukausien määrään ei koskettu.
Sen sijaan muutos vaikuttaa niihin, jotka tekevät useampaa kuin yhtä tutkintoa. Kaikkiin korkeakoulututkintoihin voi nykyään saada 70 opintotukikuukautta, mutta nyt enimmäismäärä tiputettiin 64:ään.
Muutos vaikuttaa luultavasti vain niihin, jotka aloittavat ensimmäisen tutkintonsa suorittamisen syksyllä 2014.

Opintotuki indeksiin
Kehysriihessä hallitus vahvisti aiemman päätöksensä opintotuen sitomisesta indeksiin. Opintotuki sidotaan indeksiin elokuussa 2014.

Opintotuelle asetettiin vähimmäispisteraja
Nyt opintojen edistymistä valvotaan siten, että opiskelijan on suoritettava vähintään viisi opintopistettä jokaista käyttämäänsä tukikuukautta kohden.
Jatkossa opiskelijan on lisäksi suoritettava vähintään 20 opintopistettä vuodessa, jotta hän voi nostaa sinä vuonna opintotukea. Jatkossa ei tukea ei saa lainkaan, jos suorittaa vuodessa 19 pistettä tai vähemmän eikä opiskelijalla ole hitaalle etenemisellä hyväksyttäviä perusteluita.

Opintolainan korkovähennys muuttuu
Opintolainavähennys korvataan opintolainahyvityksellä. Nykyisin osan opintolainasta voi valmistuttuaan vähentää verotuksessa.
Tulevaisuudessa valtio lyhentää osan opiskelijan opintolainasta suoraan opiskelijan puolesta, jos tämä valmistuu määräajassa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajalta vaadittava valmistumisaika on kuusi vuotta. Siinä ajassa valmistuva saa 40 prosenttia anteeksi opintolainan 2 500 euroa ylittävästä summasta.

Toisen asteen opiskelijoiden asema paranee
Toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutus heidän opintotukeensa pienenee. Vanhempien tulot vaikuttavat alle 20-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen silloinkin, kun opiskelija asuu itsenäisesti.
Kehysriihessä vanhempien vuositulorajaa päätettiin korottaa 30 prosentilla. Nykyään vanhempien tulot vaikuttavat opiskelijan tukeen, jos vanhemmat tienaavat 40 800 euroa. Tulorajojen korotuksen jälkeen vanhemmat saavat tienata 53 000 euroa vuodessa ilman, että se vaikuttaa opiskelijan tukeen.