UniLeaks paljastaa yliopistojen salaiset asiakirjat

T:Teksti:

Helmikuussa lanseerattu Uni­Leaks-sivusto ammentaa WikiLeaksin perinnöstä, mutta toisin kuin laaja-alai­sesti materiaalia julkaiseva esikuvansa, Uni­Leaks on tiukasti erikoistunut. Sivusto ker­too julkaisevansa korkeakoulutukseen liittyvää salaista tai sensuroitua tietoa, jolla on poliittista, eettistä, diplomaattista tai historiallista merkitystä.

Erillinen sivusto on perustettu siksi, että UniLeaksin pyörittäjien mukaan tiedon tulee olla hajautettua. He myös uskovat korkeakou­lutuksen tarvitsevan siihen keskittyvän pal­jastussivuston, sillä saamansa julkisen rahoi­tuksen vuoksi yliopistoilla on erityinen velvollisuus toimia avoimesti ja vastuullisesti.

Unileaks julistaa korkeakoulutuksen ole­van korporatisoitumassa. Markkinatalou­della on vääristävä vaikutus tieteelliseen työhön ja tutkimukseen: kannattamattomia kursseja lopetetaan, opiskelijat alennetaan pelkiksi yliopiston asiakkaiksi ja yliopisto­jen työntekijöiden olot muuttuvat jatkuvas­ti epävarmemmiksi.

Tällä hetkellä sivusto keskittyy Austra­lian ja Iso-Britannian korkeakouluja kos­kevaan informaatioon, mutta tekijät toi­vovat tulevaisuudessa pääsevänsä käsiksi myös Yhdysvaltojen yliopistojen salai­suuksiin.

Nimettömänä pysytellyt ylläpitäjä, enti­nen Royal Melbourne Institute of Techno­logyn opiskelija, kertoi The Chronicle of High Educationille sivuston saaneen valta­vasti palautetta ja tukea isobritannialaisil­ta opiskelijoilta ja akateemikoilta. He ovat myös saaneet haltuunsa erään maan mer­kittävimmän yliopiston ylimmän johdon koko sähköpostiarkiston.

Oona Juutinen