Pääkirjoitus: Älä äänestä kaveria

T:Teksti:

Viime edustajistovaalien äänestysprosentti oli 35,2. Se on aika nolo
luku. Helsingin yliopiston opiskelijat, maan fiksuin ja valveutunein
joukko, eivät välitä omista asioistaan sen vertaa, että kävisivät
kääntymässä äänestyskopissa. Moni pitää kunnia-asianaan äänestää
eduskuntavaaleissa, mutta demokratian toteuttaminen omassa
opinahjossa ei kiinnosta.

Ne, jotka jaksavat äänestää, äänestävät usein kaveria sen kummemmin
kyselemättä, mihin edustajistoryhmään hän kuuluu tai
keitä muita samassa vaalilitossa tai -renkaassa on ehdolla. Eduskuntavaaleissa
ymmärretään, että ääni menee suhteellisen vaalitavan
takia ensisijaisesti puolueelle. Myös edarivaaleissa on käytössä
suhteellinen vaalitapa, mutta käsitys edariryhmistä on
heikko. Kokoomusopiskelijoita äänestävä äänestää samalla kristillisdemokraatteja
ja ääni vihreille hyödyttää myös sitoutumatonta
vasemmistoa. Useimmat edariryhmät rekrytoivat ehdokkaita
enemmän on enemmän -periaatteella. Sen sijaan että ryhmät
asettaisivat muutamia hyviä ehdokkaita ja kampanjoisivat aatteella
ja asialla, ne yrittävät haalia mahdollisimman monta ehdokasta,
joilla on mahdollisimman monta kaveria.

Tilanne muuttuisi, jos ryhmillä olisi enemmän tilaisuuksia tiedottaa
arvoistaan ja toiminnastaan. Ryhmät eivät edelleenkään
saa kampanjoida yliopiston sisätiloissa. Jos ne voisivat ennen vaaleja
pystyttää pöydät rakennusten auloihin, olisi äänestäjien helppo
jututtaa ehdokkaita ja vertailla ryhmien mielipide-eroja. Kampuksilla
näkyminen lisäisi tietoisuutta vaaleista ja auttaisi
tekemään parempia äänestyspäätöksiä. Tämä toki edellyttää sitä,
että ryhmittymän jäsenillä on yhtenevä näkemys siitä, miten ylioppilaskuntaa
johdetaan. On selvää, että HYALin 116 ehdokasta
ovat samanmielisiä kysymyksistä, jotka liittyvät ainejärjestöihin,
ja että osakuntien suuren vaalirenkaan kaikki 161 ehdokasta pitävät
osakuntien puolta. Ehdokkaat eivät kuitenkaan välttämättä
ole yhtä mieltä esimerkiksi talouskysymyksistä.

Älä äänestä kaverisuhteen perusteella, se on huono lähtökohta
demokratialle. Ota selvää, mistä edustajisto päättää. Kysy, mitä mieltä ehdokkaasi on asioista. Lopuksi kysy, mitä mieltä muut edustajistoryhmän ehdokkaat
ovat niistä.

Maria Pettersson

HYYn edustajistovaalit 18.-19.10. Ennakkoäänestys 12.-13.10.
Äänestyspaikat: www.hyy.fi

Juttuun: Edustajistovaalit kiistakysymykset ja ehdokasryhmien esittelyt