Anteeksi kuinka, Anna Perho?

T:Teksti:

Toimittaja Anna Perho sanoi Sivis­tyksen käsikirja -radio-ohjelmassa (25.8.), että suomalaisnaisten velvolli­suus on kantaa vastuu omasta itsemää­räämisoikeudestaan eikä istua ”jossain yliopiston nurkassa” itkemässä sitä, että heitä sorretaan. ”Käsittääkseni on rakennettu kokonainen yliopiston osasto tämän [sortamis]ajatuksen, mielestäni illuusion, ympärille.”

Mitä osastoa ja illuusiota tarkoitat?

”Viittasin naistutkimuksen osas­toon. Illuusio on se, että suomalaiset naiset eläisivät jonkinlaisen miehi­sen salaliiton ympäröimänä, ja että siitä johtuisivat kaikki maailman vää­ryydet.”

Mistä käsitys on peräisin?

”Suomi on yksi harvoja maita, jossa naisilla todellakin on samat mahdol­lisuudet kuin miehillä. Miksi siis tuh­lata aikaansa sen pohdiskeluun, mitä jotkut urpot sovinistireliikit ajattele­vat naisten kyvykkyydestä? Just do it, ja jätä vähättelijät omaan arvoonsa.”

Oletko perehtynyt kyseisen ”osas­ton” opetukseen ja tutkimukseen?

”Rehellisyyden nimissä en tunne lainkaan naistutkimuksen laitoksen saavutuksia eikä minulla ole näin ol­len mitään perustetta piikitellä lai­tosta. Anteeksi. Eivätkö naiset muu­ten pyytele jatkuvasti anteeksi? ”

Pitäisikö sukupuolentutkimuk­sen oppiaine mielestäsi lakkaut­taa?

”Ei, koska en johda omista ennakko­luuloistani universaaleja lakeja. Mi­tään mikä sivistää, ei saa lakkauttaa tai muuten ei hyvä heilu.”

Maria Ruuska