Akatemiatutkija Tuomas Hytönen sai yli miljoona euroa matikkaan

T:Teksti:

”Matemaatikot ovat kuin narko­maaneja. Suurimman osan aikaa on vähän masentunut, koska asiat eivät suju, mutta silti sitä kuitenkin vain jatkaa yksittäisten kirkkaiden hetkien toivossa”, Tuomas Hytönen siteeraa hollantilaista kollegaansa ja tiivistää matemaatikon mielenmai­seman.

Nämä kirkkaat hetket ovat oival­luksia, joita matemaatikko voi kokea missä tahansa: niin lentokenttäbus­sissa kuin Lordin konsertissakin.

”Oivallus on kaikkein tärkein het­ki. Sitten on sen läpikäyntiä ja raakaa laskemista, jossa lisätään pikkuhiljaa varmuutta siitä, että se on oikein”, Hytönen sanoo.

”Kun piirtää viimeisen merkin pa­perin alalaitaan, siinä hetkessä ei ole enää mitään kauhean suurta.”

 

Juuri tällaisten oivallusten sarja joh­ti vuosi sitten 30-vuotiaan Hytösen uransa suurimpaan saavutukseen, ammattislangilla ilmaistuna suureen tulokseen. Hän todisti ensimmäise­nä tutkijana maailmassa niin kutsu­tun A2-konjektuurin. Äärimmilleen kansankielistettynä se tarkoittaa kahden suureen epälineaariseksi luullun suhteen todistamista lineaa­riseksi.

Ensimmäinen ratkaiseva oivallus tapahtui Espanjassa järjestetyssä konferenssissa kesällä 2010. Siellä Hytönen tajusi myös, että saman tu­loksen perässä on useampi muukin matemaatikko.

”Kyse ei ollut enää vain siitä, saan­ko tuloksen ratkaistua, vaan siitä, saanko sen ratkaistua ja julkistettua ensimmäisenä. Pelkäsin, että joku olisi julkaissut edes hahmotelman ennen minua. Silloin olisi ollut ky­seenalaista, kuka sen olisi saanut to­distettua ensimmäisenä. Itse halusin julkaista vain valmiin version”, Hy­tönen sanoo. Hän pyöräili kesämö­killeen Tammisaareen viimeistele­mään konjektuurin laskemista heinäkuun alussa, kun helteet teki­vät kerrostalotyöskentelystä sietä­mätöntä.

”Seurasin siellä julkaisuja huono­jen internet-yhteyksien päästä päi­vittäin. Joka kerta jännitti, oliko joku muu ehtinyt ensin.”

Hytönen kävi Päivölän kansanopis­ton matematiikkalukion, josta suun­ta kävi TKK:lle. Hän suoritti maiste­rintutkinnon kahdessa vuodessa, väitöskirjaan meni toinen mokoma. Hytönen valmistui tohtoriksi 21-vuotiaana. Elokuussa akatemia­tutkijana toimiva Hytönen sai 1,1 miljoonan euron viisivuotisen Eu­roopan tutkimusneuvoston ERC-apurahan. Se tekee yli 18 000 euroa kuukautta kohti. Aika paljon mate­maatikolle, jonka työvälineet ovat lyijytäytekynät ja ruutulehtiöt.

”Sain parilta kaverilta tekstiviestejä, joissa onniteltiin tuoretta miljonääriä.”

ERC-apurahaa kutsutaan tieteen riskisijoittamiseksi. Euroopan tutkimusneuvosto on va­rautunut siihen, että mil­joonasijoitus ei tuota minkäänlaista tieteellistä läpimurtoa. Mutta jos Hy­tönen työryhmineen onnistuu, sin­gulaaristen integraalien teoria mul­listuu.

Apurahasta suurin osa meneekin tutkimusryhmän palkkaamiseen. Li­säksi siitä maksetaan osa Hytösen palkasta, jolloin hän saa keskityttyä tutkimukseen opettamisen ja byro­kratian sijaan.

”Mun elintaso ei tästä kauheasti hetkahda.”

 

Vapaa-ajallaan Hytönen viihtyy luonnossa, erityisesti suunnistuskart­ta kourassa. Jukolan viestin hän on suunnistanut kolmesti Turun yliopis­ton matemaatikoista koostuvan Luis­kaotsat-joukkueen jäsenenä. Hän ker­too, että matemaatikkopiireistä löytyy yllättävän paljon suunnistuksen har­rastajia.

”Ehkä siksi, että suunnistus vaatii fyysisen puolensa lisäksi myös paljon ajattelua ja keskittymistä, jos vertaa vaikka lenkkeilyyn. Jos ei suunnistaessa keskity, menee helposti vielä enemmän metsään kuin oli aluksi tarkoitus.”

Pyöräillessään pois metsästä Hy­tönen saattaa laskea suunnistusrei­tin keskinopeuksia.

Hytösen mukaan matemaatikon luonteeseen kuuluu myös se, että kuu­lee matematiikkaa paikoissa, joissa sitä ei oikeasti ole.

”Olin ulkomailla ja kuulin, kuinka jotkut keskustelivat formulaykkösistä englanniksi. Matemaatikkona mietin tietty heti, että he puhuvat jostain kaavasta numero yksi. Samalla tavalla why not on aina päässäni y0.”

 

KUKA

Tuomas Hytönen, 30, on teknii­kan tohtori, akatemiatutkija ja apulaisprofessori Helsingin yli­opiston matematiikan ja tilasto­tieteen laitoksella. Elokuussa 2011 hän sai 1,1 miljoonan euron ERC-apurahan. Hytönen harras­taa suunnistusta, hiihtoa, pyöräi­lyä ja melontaa.

Himottaa

”Tyyny, minuutti-pari herätyskel­lon soitua.”

Kaduttaa

”Pidemmäksi venähtäneet tovit, joita ei ole käyttänyt rehellisesti työntekoon tai vapaa-aikaan.”

Kyrpii

”Liian paljon autoilijoiden lähtö­kohdista toteutetut liikennerat­kaisut.”

Sanat ja kuva Oskari Onninen