Singaporessa opiskellaan tekemällä wikejä

T:Teksti:

Wikien käytön kerrotaan osallistavan ujoja oppilaita ja tekevän opiskelusta dynaamisempaa.

Wikisivustoja käytetään yhä useammin opetusvälineinä korkeakouluissa. Singapore Management Universityn yritysviestinnän apulaisprofessori Michael Netzleyn mukaan hänen opiskelijoidensa oppimistulokset ovat parantuneet huomattavasti wikiprojektien käyttöönoton myötä.

Netzley on hyödyntänyt wikisivustoja työssään jo useita vuosia. Hänen mukaansa oppilailla on usein tapana opiskella tekstikirjoja ulkoa ja sitten toistaa niiden sisältöä sitä todella ymmärtämättä. Wikien tekeminen pakottaa opiskelijat muotoilemaan asiat omin sanoin ja siten todella sisäistämään opiskeltavan materiaalin. Netzley kertoi The New York Timesille tämän olevan korkeamman tason oppimishaaste.

”Kaikki tutkimukset oppimisteoriasta ehdottavat, että tämä on parempi tapa oppia.”

Misha Petrovic, sosiologian apulaisprofessori National University of Singaporessa kertoi monien aasialaisten opiskelijoiden vaivautuvan luokan edessä puhumisesta. Wikit auttavat tässäkin, sillä Petrovicin mukaan ne osallistavat oppilaita. Lisäksi mahdollisuus työskennellä projektin parissa omassa tahdissa auttaa ujoudesta kärsiviä.

Kaikkien ei kuitenkaan ole ollut helppo hyväksyä uusia metodeja. Jotkut opiskelijat ovat tunteneet olonsa epämukavaksi saadessaan julkista palautetta työstään, erityisesti sen tullessa luokkahuoneen ulkopuolelta. Myös toisten työn julkinen editoiminen on ollut opiskelijoille vaikeaa. Itsenäinen tiedonhaku ja sisällöntuotantokin on monille uutta.

”Emme ole tottuneet siihen”, kommentoi Stuart Lee, joka osallistui Netzleyn kurssille. Hän loi wikisivun Japanin digitaalisesta mediasta. ”Yleensä näemme professorin informaation portinvartijana.”

Petrovicin mielestä wikit tekevätkin oppimiskokemuksesta dynaamisemman. Hän uskoo wikiformaatin rohkaisevan opiskelijatovereilta oppimista sen sijaan, että opiskelijat vain odottaisivat passiivisina ohjaajansa palautetta.

 

Sanat: Oona Juutinen