Yliopiston cowboyt

T:Teksti:

Teksasin opiskelijat saavat pian pelä­tä jokaisen pullottavan paidanhel­man kätkevän alleen asekotelon. Uusi lakialoite pakottanee kaikki julkiset yliopistot sallimaan piilossa kannettavat käsiaseet kampusalueilla.

Teksasin tämänhetkinen aselaki antaa yliopistoille, kirkoille ja liikeyrityksille val­lan päättää itse siitä, saako niiden tiloihin tuoda tuliaseita. Aseet ovatkin kiellettyjä yliopistojen alueilla, mutta Texas for Gun-Free Schools -ryhmän mukaan vain neljäs­osa teksasilaisista kannattaa nykyistä poli­tiikkaa.

Aselakeja vapaammaksi rukkaavia ehdo­tuksia on esitetty vuodesta 2007 alkaen, sen jälkeen kun opiskelija ampui 32 ihmistä Virginia Techin kampuksella. Yleinen pe­rustelu aseiden sallimiselle on se, että jos useammalla ihmisellä olisi ollut tuliase kä­den ulottuvilla, kouluampuja olisi pysäy­tetty ampumalla ennen kuin tämä oli ehti­nyt tappaa kymmeniä ihmisiä.

Yli 20 osavaltiota on jo hylännyt vastaa­van ehdotuksen, mutta Teksasissa sen läpi­meno näyttää todennäköiseltä. Tähän asti Utah on ainoana osavaltiona sallinut aseet yliopistoilla.

Muutoksen puolesta lobbaava Students for Concealed Carry on Campus -ryhmä muistuttaa, että piilossa kannettavaan aseeseen tarvittaisiin yhä lupa. Sen hakijan tulee olla vähintään 21-vuotias ja läpäistä sekä kurssi että taustojen tarkastus.

Tästä huolimatta yliopistoilla ollaan muutoksesta huolissaan. Associated Press raportoi The University of Texasin rehto­rin William Powersin julistaneen opiske­lijoiden, aseiden ja opiskelijabileiden yh­distelmän olevan aivan liian arvaamaton. Lisäksi mielipidekyselyt osoittavat suu­rimman osan opiskelijoista uskovan asei­den vain lisäävän turvattomuuden tunnet­ta kampuksella.

Oona Juutinen