Opiskelupaikkojen määrää rajoitetaan Hollannissa

T:Teksti:

Kaikki halukkaat eivät enää pääse yliopistoon.

Hollannissa yliopistojen saama rahoitus määräytyy niiden opiskelijamäärien mukaan. Niinpä opiskelupaikka onkin tähän asti tarjottu lähes kaikille halukkaille. Ainoastaan lääketieteen kaltaisiin huippusuosittuihin opintoihin on ollut tarjolla rajattu määrä paikkoja.

Käytäntö tulee kuitenkin muuttumaan lukuvuodesta 2013-2014 alkaen. Maan yhteistyötä tekevien yliopistojen yhdistys VSNU ilmoitti ottavansa rajoitukset käyttöön myös oikeustieteen, psykologian ja liiketalouden opintoihin. Näiden aineiden suosio on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

Korkeakouluopintojen suosio nousee Hollannissa jatkuvasti. NRC Handelsblad kertoi yhteensä 42 500 uuden opiskelijan aloittaneen yliopistossa tänä vuonna. Määrä on lisääntynyt 4,5 prosenttia edesllivuodesta. Jatkuva kasvu on aiheuttanut yliopistoille käytännön ongelmia esimerkiksi tilanpuutteen muodossa, ja uusilla rajoituksilla pyritäänkin takaamaan opetuksen laadukkuus.

On yhä epäselvää, miten yliopistot tarkalleen tulevat toteuttamaan uusia paikkarajoituksia. Tällä hetkellä niiden aineiden opiskelupaikat, joita on tarjolla vain rajoitettu määrä, arvotaan niin sanotulla painotetulla lotolla. Lotto on ollut käytössä vuodesta 2000 lähtien. Hakijan arvosanoilla on vaikutus lottoon, sillä paremmat arvosanat nostavat sisäänpääsyn todennäköisyyttä, mutta eivät takaa sitä.

 

Sanat: Oona Juutinen