Miksei sosialismin lumous murru?

T:Teksti:

Vappu Kuuluvaisen vastine Miika Sahamiehen kolumniin oli tyhjää sanahelinää (YL 3/09). On mielenkiintoista, että sosialismia ja erilaisia sekatalouden oppeja jaksetaan yhä kannattaa.
Kuuluvaisen väite modernisaation luomasta ”kestämättömästä arvojärjestelmästä” on huvittava, koska onhan koko länsimainen sivistys ja hyvinvointi ollut yksiselitteisesti kapitalismin ja vapaan taloudellisen toiminnan seurausta.
En ole koskaan oikein ymmärtänyt vihervasemmistolaista ideologiaa, mutta nähtävästi oppiin kuuluvalla sosialismilla ja komentotaloudella on ihmeellinen kyky vedota ihmisen tarpeeseen selittää, järkeillä ja luokitella asioita.
Sosialismiin kuuluu olennaisena osana ultraromantismi. Tätä oppia Kuuluvainen julistaa ”maailmankuvan uudelleenarvioinnilla” ja ”ihmisarvon palauttamisella”. Sosialismi maalaa kuvan maailmasta, jossa vallitsee täydellinen harmonia, varallisuutta ilmestyy ihan itsestään ja yrityksistä valuu ehtymätön virta puhdasta hyvää kaikille.
Vapaassa yhteiskunnassa kannustimet ovat päinvastaiset kuin sosialismin vallitessa. Ihmisten ahneus ja itsekkyys yhdistettynä strategiseen päätöksentekokykyyn ja sopimusvapauteen, omistusoikeuteen ja markkinamekanismiin ovat aina olleet se valtava kehityksen ja hyvinvoinnin lähde, joka on nostanut ihmiset raakalaisuudesta sivistyksen polulle.
Olisi aika myöntää avoimesti sosialististen ideologioiden taloudellinen ja moraalinen konkurssi.

Thomas Brand
valtiot. yo, tekn. yo