Hyy uudisti yhdenvertaisuussuunnitelmansa – muuttuuko mikään?

Hyy pyrkii uudella yhdenvertaisuusohjelmallaan aiempaa monimuotoisemmaksi. Se ei kuitenkaan puutu aiempaa enempää esimerkiksi järjestöjen tapahtumissa laulettuihin syrjiviin kappaleisiin.

T:Teksti:

|

K:K: Pauliina Nykänen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (Hyy) hallitus hyväksyi toukokuussa yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024–2026. Suunnitelma ohjaa Hyyn toimintaa ja yhdistää jo olemassa olevan tasa-arvosuunnitelman, kielistrategian sekä ableismin vastaisen ja antirasistisen toimenpideohjelman. 

Uuden suunnitelman keskiössä on intersektionaalisuus eli yhteiskuntaluokan, iän, alkuperän ja seksuaalisen suuntautumisen kaltaisten asioiden vaikutus ihmisen asemaan, kertoo yhdenvertaisuusasioista Hyyn hallituksessa vastaava Eugenie Touma van der Meulen

”Kirjauksen on tarkoitus selkeyttää sitä, millaista feminismiä Hyy edustaa.” 

Miten yhdenvertaisuussuunnitelmaa käytännössä toteutetaan? Touma van der Meulenin mukaan Hyy arvioi ja mittaa esimerkiksi vuosittaisella raportoinnilla ja kyselylomakkeilla, kuinka tavoitteeseen yhdenvertaisesta kohtelusta päästään. Kun jokin tavoite on saavutettu, raportointia jatketaan edelleen, jotta aktiivinen toiminta ei tyssää. 

Uuteen suunnitelmaan on kirjattu esimerkiksi kuukautissuojien tarjoaminen Hyyn tapahtumissa. Sitä tosin on tehty jo aiemmin, vaikka kirjausta ei ole ollut. Lisäksi Hyyn monimuotoisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota etenkin keskustoimistossa. 

”Hyy on todella valkoinen organisaatio. Yritämme vaikuttaa asiaan positiivisella erityiskohtelulla, jotta vähemmistöihin kuuluvat tietäisivät, että heidän hakemuksensa arvioidaan samoin kuin valtaväestöön kuuluvien hakemukset”, Touma van der Meulen sanoo. 

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa, että yhdenvertaisuutta edistetään huomioimalla syrjinnälle alttiita ryhmiä asettamalla esimerkiksi vähemmistön edustaja etusijalle työnhaussa, mikäli kaksi hakijaa on yhtä hyviä. 

Syrjivät käytännöt Hyyn sisällä ovat nousseet keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa. Viime syksynä Twitterissä nousi kohu Helsingin kokoomusopiskelijoiden vuonna 2020 painamasta laulukirjasta, joka sisälsi venäläisiä syrjiviä ilmaisuja ja viittauksia fasismiin.  

Jo edelliseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan oli kirjattu, ettei Hyyn tapahtumissa lauleta ihmisryhmiä loukkaavia lauluja. Tämä kirjaus koskee kuitenkin vain Hyyn keskustoimiston järjestämiä tapahtumia, kuten Suursitsejä. 

Jatkossa laulut käydään ennakkoon läpi, ja niistä kerätään jälkikäteen palautetta.  

Täten Hyy ei jatkossakaan puutu ennakkoon siihen, millaisia lauluja järjestöjen sisäisissä tapahtumissa lauletaan. Järjestöjen pitää silti toimia Hyyn linjausten mukaan. Hyy voi jälkikäteen pyytää järjestöiltä selvityksiä, mikäli asiatonta käytöstä ilmenee.