Äärioikeiston tulostinvallankumous

Kansainvälisesti äärioikeisto on viime vuosina kiinnostunut kotitekoisten aseiden rakentamisesta 3d-tulostimilla. Ylioppilaslehden tietojen mukaan trendi on saapunut myös Suomeen.

Suomen äärioikeisto on viime aikoina innostunut 3d-tulostetuista aseista. 3d-tulostimia käyttämällä kuka tahansa voi tulostaa tietokoneella tehtyjä kolmiulotteisia malleja, tässä tapauksessa aseita tai niiden osia, sopivasta materiaalista. Ylioppilaslehti on nähnyt videoita, joissa äärioikeistoaktiivit esittelevät aseitaan.

Kyse on pienestä joukosta aktiiveja, jotka ovat onnistuneet joko hankkimaan tai rakentamaan itse toimivia 3d-tulostettuja aseita. Lisäksi aktiivit levittävät eteenpäin tietoa aseiden rakentamisesta ja sopivien tulostinten hankkimisesta.

Aikaisemmin viranomaisten äärioikeistoaktiiveilta löytämät kotitekoiset aseet ovat julkisuuteen kerrottujen tietojen perusteella olleet perinteisempiä kynäpistooleja ja putkihaulikoita. Niillä voidaan tyypillisesti ampua vain kertalaukaus, toisin kuin nyt levinneillä aseilla. Ääriryhmillä voi siis olla käytössään tuhoisampia kotitekoisia aseita kuin ennen.

Suojelupoliisi (supo) julkaisi torstaina vuoden 2022 vuosikirjansa, jossa se toi ensimmäistä kertaa esiin 3d-tulostettujen aseiden olevan äärioikeiston kiinnostuksen kohteena kansainvälisesti. Ylioppilaslehdelle Supo kertoo tunnistaneensa Suomessakin esiintyvän kiinnostusta 3d-aseiden tai niiden osien valmistamiseen.

”Äärioikeiston kiinnostusta kotitekoisia ja 3d-tulostettuja aseita kohtaan selittää todennäköisesti ainakin se, että aatetta kannattavilla foorumeilla ja verkon alustoilla tyypillisesti jaetaan aseiden valmistamiseen liittyviä ohjemateriaaleja ja manuaaleja. 3d-tulostaminen tarjoaa lisäksi mahdollisuuden vältellä viranomaisvalvontaa ja aselupia”, sanoo suojelupoliisin viestintäasiantuntija Irene Zidan.

Suojelupoliisin mukaan 3d-tulostettavien aseiden valmistamiseen ja toimintavarmuuteen liittyvien haasteiden takia on kuitenkin todennäköistä, että länsimaissa äärioikeistolaiset terroristit suosivat mahdollisuuksien mukaan muita kuin itsetehtyjä aseita.

Vuosikirjassaan supo kertoo, että olennainen osa Suomen äärioikeiston toimintaa ovat sosiaalisen median alustoille painottuva verkostoituminen, propagandan levittäminen ja väkivaltaisen toiminnan edistäminen. 

”Vuonna 2021 paljastunut Kankaanpään ryhmä ja viime viikolla julkisuuteen tullut tutkinta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen ovat tästä uhkasta hyviä esimerkkejä”, Zidan sanoo. 

Osa äärioikeistosta, kuten Ylioppilaslehden tiedossa oleva 3d-tulostetuista aseista kiinnostunut joukko, edistää niin sanottua Siege-kulttuuria. 

Siege-kulttuurissa valkoisen ylivallan kannattajat yllyttävät toisiaan terroristiseen väkivaltaan, jonka tarkoituksena on romahduttaa nykyinen yhteiskunta. Toimintaa kutsutaan akselerationismiksi. 

Supon mukaan akselerationismin kannattajat muodostavat edelleen pienen vähemmistön suomalaisen äärioikeiston keskuudessa. 

”Toimintaan liittyy kuitenkin uhkia, sillä akselerationistisessa toimintamallissa väkivallankäyttö nähdään olennaisena, jopa välttämättömänä keinona yhteiskunnan epävakauttamiseksi”, Zidan sanoo. 

Akselerationismia levittävät Suomessa esimerkiksi Order of Nine Angles –satanismisuuntauksen kannattajat. Ylioppilaslehti kertoi äärioikeiston akselerationismi- ja esoteriakiinnostuksesta viime syksynä. 

Lue lisää: Suomen kultakauden taiteilijat inspiroituivat yhdistämään kansaa esoteerisuudella – nyt äärioikeiston radikaali haara hakee siitä henkistä pohjaa itselleen 

Supo kertoo vuoden 2022 vuosikirjassaan äärioikeistolaisen terrorismin uhkan ylipäätään voimistuneen Suomessa. Supon mukaan äärioikeistossa korostuu kansainvälisesti kiinnostus aseita ja räjähteitä kohtaan. Viime vuosina kiinnostus on suuntautunut kotitekoisiin aseisiin.

Vaikka 3d-tulostettujen aseiden käytöstä Suomessa on puhuttu vuosikymmenen ajan, ei niitä ole viime elokuussa aiheesta kirjoittaneen Mtv uutisten mukaan toistaiseksi käytetty rikoksentekovälineenä. Vain muutamat rikolliset ovat valmistaneet aseita myydäkseen ne pimeillä markkinoilla.