Helsingin yliopiston tasa-arvopalkinto Soco ry:lle ja dosentti Liisa Niemiselle

Helsingin yliopisto myöntää Maikki Friberg -palkinnon tänä vuonna Students of Colour -järjestölle ja oikeustieteellisen tiedekunnan dosentille, yliopistonlehtori Liisa Niemiselle.

Palkinto myönnetään Helsingin yliopistossa tehdystä työstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kirjailija Maikki Friberg (1861–1927) oli naisasian merkittäviä tienraivaaja.

Viime vuonna palkinnon sai Kumpulan kampus.