Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat kunnianhimoisempia

T:Teksti:

Norjassa julkaistu uusi tutkimus paljastaa maahanmuuttajataustaisten nuorten jatkavan lukio-opintojen jälkeen suoraan korkeakouluun etnisesti norjalaisia ikätovereitaan useammin.

Maahanmuuttajanuoret myös suuntautuvat useammin arvostetuille koulutusaloille: heistä lähes 25 prosenttia opiskelee arvostettua alaa, siinä missä norjalaisista nuorista näin tekee vain 10 prosenttia.

Arvostetuiksi aloiksi tutkimuksen tekijä Liv Ane Storen määritteli Norjan kolme korkeapalkkaisinta sektoria: oikeustieteen, kauppatieteen ja liiketalouden.

The Foreigner kertoi tutkimuksesta, joka seurasi 24 000 vuosina 2002 ja 2003 korkeakouluopintonsa aloittanutta opiskelijaa. Opiskelijoista 1369 oli maahanmuuttajataustaisia. Heistä 14 prosenttia ensimmäisen ja 23 prosenttia toisen sukupolven maahanmuuttajista aloitti opinnot arvostetulla alalla.

”Yleisesti ottaen sekä ensimmäisen että toisen sukupolven ei-länsimaiset, maahanmuuttajataustaiset nuoret näyttävät olevan kunnianhimoisempia kuin etnisesti norjalaiset opiskelijat”, Storen kertoi.

Opiskelijoiden perhetaustoja tutkiessaan Storen huomasi maahanmuuttajaperheissä olevan vähemmän korkeakoulutettuja vanhempia. Siitä huolimatta suhteellisesti useampi näiden perheiden lapsista meni yliopistoon. Storenin mukaan monet itse korkeakoulutusta vaille jääneet vanhemmat rohkaisevat nyt lapsiaan hyödyntämään kaikki ne mahdollisuudet, jotka Norjan ilmainen koulutus tarjoaa.

 

Sanat: Oona Juutinen