Valtakunnallinen koe kandiopiskelijoille

T:Teksti:

Venäjällä suunnitellaan pakollista koetta, joka kaikkien opiskelijoiden tulisi läpäistä saadakseen kandinpaperit. Kokeen kaavaillaan perustuvan kuuteen oppiaineeseen, jotka ovat pakollisia kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville yliopistosta riippumatta.

Uuden kokeen toivotaan auttavan yliopistojen opetuksen laadun kartoittamisessa. Maaliskuun alussa kolmatta kertaa presidentiksi valittu Vladimir Putin on sanonut monien maan korkeakoulujen tarjoavan heikkolaatuista opetusta. Putinin mukaan tämä johtuu muun muassa tieteellisen laitteiston sekä pätevän opetushenkilökunnan puutteesta. Opiskelijoiden tietojen kartoittamisen lisäksi koetta käytettäisiinkin paljastamaan yliopistot, jotka toistuvasti epäonnistuvat opiskelijoiden kouluttamisessa vaadittavalle tasolle.

”Tarvitsemme objektiivisen tavan arvioida korkeakoulututkinnon suorittaneiden laatua”, opetusministeri Andrei Fursenko sanoo University World Newsin mukaan.

Fursenko arvioi, että kokeesta voi muodostua parhaimmillaan yliopiston ja työnantajien yhdessä suorittama pätevyysarviointi. Esimerkiksi öljy-, ydinvoima- ja ilmailu-aloille asiantuntijoita kouluttavissa yliopistoissa tällaiset itsenäiset ammatilliset arviot opiskelijoista ovat jo käytössä.

Kokeen lopullisen version odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana ja testikäytön alkavan lähivuosina. Venäjän opetusministeriö haluaa, että koetta käytetään maan kaikissa yliopistoissa vuoteen 2018 mennessä.

 

Sanat Oona Juutinen