Joka toinen pettyy

T:Teksti:

Kymmenet asunnottomat opiskelijat saapuvat luennoille vanhasta palvelutalosta. Hoasilla on pahempi ruuhka kuin koskaan.

Moni opiskelija heräsi tämän lehden ilmestymispäivänä patjalta Myllypu­ron vanhan palvelutalon lattialta. Maanantaina avatun opiskelijoiden hätämajoituksen 51 paikkaa täytty­vät kevyesti, arvioi HYY:n sosiaali­poliittinen sihteeri Sofia Lindqvist.

Hätämajoitus on Helsingin yli­opiston, Metropolian ammattikor­keakoulun ja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden yhteinen. Maanantai­na paikoista oli varattu 23.

”Luku kasvaa tästä. Sähköpostissa­ni on jo lisää tiedusteluja paikoista. ”

Helsingin sosiaaliviraston järjes­tämää tilaa saadaan käyttää 7.10. asti.

”Viime vuoden perusteella se riit­tänee. ”

Vanhan palvelutalon yksiöihin mah­tuu kolme patjaa. Käytävillä porisee englanti. Asuntopula piinaa etenkin kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita.

”Tiedossani ei ole yhtäkään akuu­tin kodittomuusriskin alla olevaa suomalaisopiskelijaa.”

Syksyn asuntopula on ennätykselli­sen paha, sanoo Hoasin asiakkuus­päällikkö Liina Länsiluoto. Reilut 6800 hakemusta on yli tuhat enem­män kuin viime vuonna.

Elo-lokakuussa Hoasin asuntoi­hin muuttaa noin 3500 uutta asu­kasta. Hakijoista noin puolet jää siis tyhjin käsin. Hoasin toimistolla pu­helin pärisee nyt tiuhaan. Huolestu­neita hakijoita neuvotaan yleensä löysäämään hakuehtojaan tai kään­tymään muiden vuokrausväylien puoleen.

Vuonna 2006 hakemuksia oli Hoa­sin mukaan noin 4000. Miksi on lui­suttu nykyiseen jamaan?

Kärjistynyt talouden myllerrys on päällimmäinen syy, sanoo Länsiluo­to.

”Varovaisuutta on ilmassa. Asun­non ostamista harkinneet nuoret pa­rit saattavat hakea nyt Hoasin asun­toja tai yksityisiä vuokra-asuntoja.”

Perheasuntoja haetaankin Länsi­luodon mukaan hieman aiempaa vilkkaammin.

Tuntuu kuitenkin siltä, että asun­topulan pahenemisesta on kirjoitettu monta syksyä. Lindqvistin mukaan ongelma on rakenteellinen: Helsin­gissä on liian vähän kohtuuhintaisia, pieniä vuokra-asuntoja. Niitä jonotta­vat opiskelijoiden kanssa esimerkiksi pienituloiset palvelualan työntekijät.

Jätkäsaaren ja Kalasataman sa­doista uusista Hoas-asunnoista on iloa hakijoille vasta ensi syksynä. Entä jos joku lukija nyt haluaa tarjo­ta sohvaansa muutamaksi viikoksi?

”Se olisi hieno juttu. Kansalaisak­tiivisuutta otetaan hyvin, hyvin mie­lellään vastaan.”

Lindqvistin mukaan sohva- ja patjapaikoista voi ilmoittaa vaikkapa Lyyran sivuilla.

Veera Jussila

www.lyyra.fi/asunnot