Intialaisia opiskelijoita valvotaan kameroilla

T:Teksti:

Intian Punjabissa sijaitseva yksi­tyinen yliopisto, Lovely Profes­sional University, tunnetaan siel­lä vallitsevasta tiukasta kurista. Osittaisessa sisäoppilaitoksessa nais- ja miespuolisille opiskelijoille on erilliset asuinrakennukset, eivätkä opiskelijat saa poistua kampusalueelta ilman kirjallista lupalappua vanhemmiltaan.

Nyt yliopistolla on keksitty jälleen uusi tapa pitää opiskelijoita silmällä. Ympäri kampusaluetta on asennettu 2400 valvon­takameraa. Kameroita on niin luokkahuo­neissa kuin työskentelylaboratorioissakin. Yhteistyössä yhdysvaltalaisen DVTEL-yhtiön kanssa toteutetun valvontaprojek­tin sanotaan maksaneen yliopistolle yli neljä miljoonaa rupiaa, noin 625 000 euroa.

Yliopistolla testataan parhaillaan tek­niikkaa, joka antaisi opiskelijoiden van­hemmille mahdollisuuden seurata kam­puksen elämää valvontakameroiden avulla. Suurin osa LPU:n 25 000 opiskeli­jasta ei ole kehityksestä innoissaan.

”Luulin olevani vapaa, mutta nyt isäni voi seurata minua jopa luokkahuonees­sa”, kommentoi nimettömänä pysytellyt opiskelija The Times of Indialle.

Vanhemmilla on jo nyt mahdollisuus tar­kastella opiskelijoiden läsnäololistoja in­ternetissä. He saavat halutessaan omat käyttäjätunnukset ja salasanat palveluun, jonne opettajat kirjaavat luennoilla pai­kalla olevat. Niinpä jo muutama minuutti luennon alkamisen jälkeen uteliaat van­hemmat voivat tarkistaa, istuuko jälkikas­vu kuuliaisesti paikallaan pulpetissa.

Oona Juutinen