Yhdysvalloissa testataan lääkäreiksi haluavien sosiaalisia taitoja

T:Teksti:

Pehmeitä taitoja kartoittava M.M.I. -tekniikka on vähitellen korvaamassa lääketieteellisten perinteiset haastattelut.

Lääkäreiksi haluavat eivät voi enää luottaa ainoastaan arvosanoihinsa ja pääsykoetuloksiin opiskelupaikkaa hakiessaan. Ympäri maailmaa leviää nimittäin uusi haastattelutekniikka, joka mittaa hakijan tietojen lisäksi erityisesti tämän sosiaalisia taitoja.

M.M.I.- eli multiple mini interview -tekniikkaa on verrattu pikatreffailuun, sillä haastateltavat kiertävät nopeassa tahdissa haastatteluhuoneesta toiseen. Kokelailla on kaksi minuuttia aikaa lukea kunkin huoneen oveen kiinnitetty lappu, jossa kuvaillaan jotakin eettistä kysymystä tai pulmaa. Merkkiäänen kuullessaan he siirtyvät huoneeseen, jossa aiellä on kahdeksan minuuttia aikaa keskustella haastattelijankanssa esitetystä pulmasta. Merkkiäänen kuuluessa uudelleen he siirtyvät eteenpäin. Haastatteluhuoneita on vähintään yhdeksän ja pohdittaviin aiheisiin saattaa kuulua esimerkiksi se, pitäisikö lastenlääkäreiden tukea vahnempia jotka tahtovat ympärileikata poikavauvansa.

Yhdysvalloissa, McMaster Universityn lääketieteellisessä 2000-luvun alussa kehitetty tekniikka leviää jatkuvasti. Kanadassa, Australiassa ja Israelissa se on jo käytössä suurimmassa osasta lääketieteellisiä. Yksi uusimmista tekniikan käyttöön ottaneista oppilaitoksista on Virginia Tech Carilion.

”Koetamme karsia pois opiskelijat, jotka näyttävät hyvältä paperilla mutta jotka eivät ole kehittäneet tärkeinä pitämiämme kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja”, sanoi tohtori Stephen Workman Virginia Tech Carilionista. Pehmeitä taitoja pidetään oppilaitoksessa niin tärkeinä, että kaikkien siellä opiskelevien tulee käydä tiimityöskentelytunneilla.

Uudella haastattelutekniikalla pyritään selvittämään erityisesti kandidaattien valmiutta työskennellä ryhmässä. Varsinaisten vastausten sijaan huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, miten haastateltavat käyttäytyvät jonkun ollessa eri mieltä heidän kanssaan. Esimerkiksi kuunteluun kykenemättömät tai liian itsepäiset hakijat eivät sovi tiimityöskentelyyn.

Lääketiedettä harjoittavien sosiaalisiin kykyihin ja kommunikaatiotaitoihin panostetaan aiheesta: Yhdysvalloissa vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan kommunikaatio-ongelmat olivat yksi yleisimmistä lääketieteellisiin virheisiin johtaneista syistä. Lääketieteellisten virheiden on arvioitu aiheuttavan jopa 98 000 potilaskuolemaa vuodessa. Uudella tekniikalla toivotaankin olevan suuri vaikutus koko terveydenhuoltojärjestelmään.

 

Sanat: Oona Juutinen