Pääsykokeet aiheuttavat ärtymystä Kuubassa

T:Teksti:

Viime vuonna käyttöön otettuja pääsykokeita syytetään liian vaikeiksi, mutta todellinen ongelma lienee heikkotasoisessa alemman tason koulutuksessa.

Kuubassa otettiin vuosi sitten käyttöön pääsykokeet yliopistoon pyrkiville. Kaikki kokelaat tekevät samat kokeet, huolimatta siitä mitä ainetta he pyrkivät opiskelemaan. Kolmessa kokeessa testataan heidän tietojaan matematiikasta, espanjan kielestä sekä Kuuban historiasta. Yhdestä kokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja yliopistoon päästäkseen pyrkijöiden tulee saada vähintään 60 pistettä kaikista kolmesta kokeesta.

Opetusministeriön mukaan uudistuksella pyrittiin parantamaan korkeakoulutuksen standardeja, mutta toivottavaa vaikutusta ei tuntunut syntyvän – ensimmäisten pääsykokeiden tulokset keväällä 2010 olivat surkeat kautta maan.

Yliopistopaikoista on Kuubassa kova kilpailu, sillä korkeakoulutus on maassa ilmaista eikä paikkoja riitä kaikille halukkaille. Yliopistoon tuloksetta pyrkineet nuoret vanhempineen ovatkin raivoissaan uudistuksesta ja väittävät kokeiden olevan liian vaikeita. Huonot tulokset saivat koulut lisäämään tänä vuonna pääsykokeisiin valmistavaa opetusta. Lisäksi opiskelijat saavat nyt koettaa kokeissa onneaan kolmeen kertaan.

Monien mielestä todellinen ongelma on kuitenkin pääsykokeiden sijaan huonolaatuinen alemman tason koulutus. Puutteellisin pohjatiedoin varustautuneilla nuorilla ei ole kokeista selviytymiseen tarvittavia valmiuksia.

Kuuban koulutusjärjestelmä on ongelmissa erityisesti pahan opettajapulan takia. Huonosti palkattu ammatti ei houkuttele ihmisiä, ja jo vuosikausia maassa on kehitelty erilaisia hätäratkaisuja ongelmaan. Esimerkiksi 1990-luvulla, pulan viimeksi oltua todella paha, opiskelupaikkaa vaille jääneille ihmisille tarjottiin mahdollisuutta opiskelella opettajiksi. Heidän kykykään tai soveltuvuuttaan ammattiin ei testattu millään tavalla.

Nykyään Kuubassa käytetään paljon niin sanottuja pikaopettajia. Pikaopettajat ovat opiskelijoita, jotka aloittavat luokkahuonetyöskentelyn keskiasteen kouluissa jo ensimmäisinä opiskeluvuosinaan. Monien kuubalaisten mielestä pikaopettajien tiedot ja taidot ovatkin vähintäänkin puutteellisia. Lisäksi opettajat joutuvat nykyään opettamaan useampaa ainetta, siinä missä he ennen saivat keskittyä vain yhteen.

Kaikesta huolimatta akateemisissa piireissä uskotaan pääsykokeiden positiiviseen vaikutukseen, ja Havannan maatalousyliopiston sijaiskansleri Maria Irene Balbin kertoi Inter Press Servicelle opiskelijoiden suoritusten parantuneen viime vuoden aikana. Hänen mukaansa opiskelijat eivät ennen pääsykokeiden käyttöön ottoa olleet kunnolla valmistautuneita yliopistossa opiskeluun. Monet jättivät opintonsa kesken joko ensimmäisen tai toisen vuoden aikana.

”Sillä oli negatiivinen taloudellinen vaikutus maahan”, sanoi Balbin. Yhdestä yliopisto-opiskelijasta aiheutuu valtiolle noin 5000-6000 dollaria, siis noin 3600-4200 euroa kustannuksia vuosittain.

”Se oli hyvin epätehokasta.”

 

 

Sanat Oona Juutinen

Kuva Marcello Forlani