Plagioijat halutaan nalkkiin

T:Teksti:

Eräs Helsingin yliopisto-opiskelija kopioi pro gradu -tutkielmansa sellaisenaan toisen työstä. Hänen harmikseen gradun tarkasti sama professori kuin alkuperäisenkin. Tapauksesta on jo aikaa, mutta esimerkiksi Turun yliopisto hakee parhaillaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta yliopiston jo myöntämän tutkinnon purkua, koska lisensiaattityö osoittautui plagioiduksi.

Plagioinnilta yritetään jatkossa välttyä luvattoman lainauksen tunnistus- ja estojärjestelmillä, joita testataan Helsingin yliopistossa.

Kevään aikana 32 opettajaa yhdeksästä eri laitoksesta on seminaariryhmissään syötättänyt opiskelijoidensa kirjalliset työt joko Turnitiniin tai Urgundiin.

”Opettajat kohtaavat tilanteita, joissa voi olla kyse plagioinnista, huonosta viittaustekniikasta tai vain silkasta tietämättömyydestä”, sanoo verkkopedagogiikan asiantuntija Pauliina Kupila Opetusteknologiakeskuksesta.

Tunnistusjärjestelmät käyttävät vertailumateriaalina elektronisia tietokantoja, avointen nettisivujen materiaalia ja opinnäytetöitä.

”Kyse on kaikkien opiskelijoiden oikeusturvasta. Opiskelijaa suojataan siltä, että joku nappaa hänen gradunsa ja esittää sen omanaan”, sanoo opintoasioiden asiantuntija Laura Karppinen rehtorin kans­liasta.

Kyse on myös yliopiston ja tutkintojen maineesta. Kiinnijäämisiä ei mainosteta.

Yliopiston hallitus hyväksyi vastikään uuteen yliopistolakiin liittyvän tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön, ja Karppinen valmistelee yhtenäistä ohjetta tiedekunnille menettelystä vilppi- ja plagiointitapauksissa.

Rehtori voi antaa vilpistä varoituksen, ja ääritapauksissa opiskelija voidaan erottaa korkeintaan vuodeksi.

Yksi pilottiryhmän opiskelija otti yhteyttä Ylioppilaslehteen, koska hänen mielestään kyseessä on suhteettoman kallis ja kritiikitön väärintunnistaminen.

”Opiskelun ja akateemisen kulttuurin peruslähtökohtana tulisi olla luottamus, ja tällaisen ohjelman käyttöönotto ei kehitä yliopistoa siihen suuntaan.”

Kupila näkee järjestelmät opetuksen laadun ja tutkimusetiikan välineenä.

Lopullinen hankintapäätös tehdään syksyllä ja mahdollinen käyttöönotto ensi vuoden aikana. Lisenssi maksaa 1-2 euroa opiskelijaa kohden vuodessa eli vähintään 35 000 euroa.

Marko Ylitalo

blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti