Nokkapokka: Ruuhkalla rahaa

T:Teksti:

Kaupunkikuva paranee

”HYYssä ollaan tyytyväisiä Helsingin päätökseen, sillä HYY on jo pitkään ottanut kantaa ruuhkamaksujen puolesta. HYY kannattaa ruuhkamaksuja, jotta joukkoliikenteen suosio kasvaisi. Jo nyt suurin osa opiskelijoista liikkuu pyörällä tai joukkoliikenteellä. Kun bussissa istuu, huomaa, että liikennettä hidastavat useimmin yksin ajavat autoilijat. Kun ruuhkamaksut otetaan käyttöön, joukkoliikenne tulee sujuvammaksi ja todennäköisesti johtaa siihen, että voidaan alkaa rakentaa esimerkiksi polkupyöräkaistoja.
Kun liikenne vähenee, se vaikuttaa myös kaupunkikuvaan. Ilmanlaatu paranee, mikä vaikuttaa opiskelijan hyvinvointiin. Kun ei tarvita niin paljoa tilaa parkkipaikoille, viihtyvyys paranee sekä keskustassa että muualla. Ruuhkamaksut parantavat myös liikenneturvallisuutta.
HYYllä ei ole kantaa siihen, millä tekniikalla ruuhkamaksut kerätään. Ei missään nimessä tietulleilla, jotka ovat vanhanaikainen systeemi. Valvonta kameraperusteisella rekisterilaatan luennalla on yleisesti käytössä maailmalla. Liikenteen ohjaamisen kannalta satelliittiohjaus voisi olla hyvä. Sillä voisi ohjata myös muita ruuhkia, kuten jouluruuhkaa, eikä vain vuorokauden ajasta johtuvia ruuhkia.”

Niklas Piiparinen, 28, vastaa HYYn hallituksessa kaupunkiasioista.

Vaikutus on väärä

”Ei. Sinänsä olen sitä mieltä, että kaikkia ratkaisuja pitää tutkia avoimin mielin. En ole sitä mieltä, ettei asiaa saisi selvittää, mutta mielestäni Helsingissä edetään väärässä järjestyksessä. Samaan aikaan samat tahot, jotka vaativat, että keskustatunnelista ei saisi edes keskustella, lähtevät tälle tielle.
Ongelma on selkeä. Ruuhkat ja autoilumäärät lisääntyvät. Jotain on sille tehtävä. Tietullijärjestelmiä on tietenkin erilaisia eikä tiedetä, mikä niistä otettaisiin käyttöön, mutta todennäköisesti järjestelmä vaikuttaisi ennen kaikkea pohjoinen-etelä-suuntaiseen liikenteeseen, vaikka suurimmat ruuhkat muodostuvat itä-länsi-suuntaisessa liikenteessä. Jos me saisimme itä-länsi-liikenteestä suuren osan maan alle, liikenne muuttuisi joustavammaksi, ja sitä kautta saataisiin tyhjennettyä keskustaa tarpeettomasta liikenteestä.
Jos ruuhkamaksut toteutuvat, ja jos järjestelmästä tulee kovin kallis, on kuviteltavissa skenaario, että se haittaa liiketoimintaedellytyksiä kaupungin keskustassa. Se johtaa siihen, että siirtyisivät liikkeet entistä enemmän kehäteiden varrella oleviin isoihin kauppakeskuksiin. Se ei ainakaan edistä autoilun vähenemistä.”

Wille Rydman, 23, on Kokoomusnuorten uusi puheenjohtaja.