Yliopistoille kaavaillaan kovaa kuria

T:Teksti:

Kurinpito yliopistolla tiukkenee rajusti, jos juuri lausuntakierrokselta tuleva uusi lakiehdotus toteutuu. Tulevaisuudessa tiettyjen alojen opiskelijan voisi muun muassa erottaa pysyvästi yliopistosta, peruuttaa tämän opiskeluoikeuden alalle soveltumattomuuden takia, velvoittaa tämän luovuttamaan yliopistolle potilastietonsa ja passittaa tämän päihdetestiin.
Näin ehdottaa opetusministeriön Sora-työryhmä, joka valmistelee yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen kurinpidollisia muutoksia. Niiden tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta.
”Prosessin kimmokkeena olivat esimerkiksi insuliinisurmat”, kertoo työryhmän puheenjohtaja, opetusministeriön ylijohtaja Sakari Karjalainen.

Opiskelijajärjestöt ovat ottaneet lakiehdotuksen vastaan hämmentynein tuntein.
”Esitys puuttuu konkreettisesti ja räikeästi opiskelijan perusoikeuksiin rajoittaen ja rikkoen niitä”, lataa HYYn hallituksen jäsen Lauri Laine.
Laineesta lailla yritetään ratkaista marginaalisia ääriesimerkkejä samalla, kun todelliset ongelmat liittyvät opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.
”Pysyvä erottaminen on käsittämätöntä. Yliopistolle annettaisiin mahdollisuus langettaa sellaisia kurinpitorangaistuksia, joita ei voi sovittaa. Sehän rinnastuu opiskelijoiden kannalta melkein kuolemantuomioon.”
Päihdetesteissä Laine näkee useita ongelmia.
”Ei-toivotusta opiskelijasta voitaisiin tehdä kantelu ja hänet voitaisiin passittaa testeihin. Ja jos siitä kieltäytyisi, se voisi merkitä määräaikaista erottamista.”

Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju kertoo, että pysyvästä erottamisesta SYL:llä on selvät sävelet.
”Emme voi missään olosuhteissa hyväksyä sitä. Tällä hetkellä kurinpidollista määräaikaista erottamista esiintyy vähän, ja syynä on silloinkin yleensä vilppi tai väärinkäytös. Ei ole perusteltua eikä järkevää ottaa käyttöön keinoa, jolle ei ole tarvetta.”
Myös Harjun mielestä ongelmallisinta on erottamisen peruuttamattomuus.
”Siinä mielessä se on elinkautisempi kuin elinkautinen. Juha Valjakkalakin vapautettiin 19 vuoden jälkeen.”
Soveltumattomuusarvioinnin eli opiskeluoikeuden peruuttamisen SYL on valmis hyväksymään tiukoin reunaehdoin.
”On ongelma, jos tietyt aiemmat teot voivat leimata ihmisen epäsopivaksi. Mitä tapahtuu ihmiselle, joka tekee rikoksen ja sovittaa siitä saamansa rikosoikeudellisen rangaistuksen? Ei ole oppilaitoksen ydinosaamista rangaista ihmisiä.”

Huumetesteihin SYL:n kanta ei ole vielä selvä.
”Täytyy määritellä tarkkaan, kuka voi määrätä opiskelijan testeihin. Nyt se voidaan ehdotuksessa delegoida melkein kenelle vaan. Ja mitä tarkoittavat lähteinä `yliopiston luotettavaksi näkemät tahot`? Silloinhan nimetön ilmianto tai mikä tahansa tieto kelpaa.”
Harju nostaa esiin myös sen, että huumetesteistä saattaa narahtaa, vaikka ei ole opiskellut päihteiden alaisena.
”Onko tarkoitus parantaa turvallisuutta vai saada kiinni niitä, jotka ovat joskus kokeilleet jotain päihdettä?”

”Sairastuessaan opiskelija on potilas”

Lääketieteellisessä pelätään, että laki vaarantaa opiskelijoiden turvallisuuden.

”Opiskelijoiden yksilönsuoja kaventuu olennaisesti, jos laki tulee voimaan”, sanoo Lääketieteen kandidaattiseuran opintoasianvaliokunnan puheenjohtaja Henni Tamminen.
LKS vastustaa tiukasti etenkin kohtaa, joka mahdollistaisi opiskelijoiden potilastietojen luovuttamisen yliopistolle.
”Olemme suuresti huolissamme opiskelijoiden potilasoikeuksista. Omassa lääkärintyössämme haluamme kunnioittaa luottamussuhdetta lääkärin ja potilaan välillä. Pelkäämme sen rikkoutumista”, Tamminen selittää.

Sora-työryhmän puheenjohtaja Sakari Karjalainen sanoo, että kysymys on kahden oikeuden punnitsemisesta keskenään: toinen on opiskelijan oikeus opiskella, toinen hengenvaaraan joutuvan potilaan oikeudet.
Henni Tammisen mukaan lääketieteellisessä ei kuitenkaan ole tilanteita, joissa opiskelija voisi vaarantaa potilaan hengen. Vastuussa on aina valvova lääkäri.
”Sitä paitsi sairaan opiskelijan oma turvallisuus on yhtä tärkeää kuin potilasturvallisuus. Sairastuessaan opiskelijakin on potilas.”
Tammisen mukaan uhka opiskeluoikeuden menettämisestä voi estää opiskelijaa hakeutumasta hoitoon ”kiinnijäämisen” pelossa.
”Me haluamme kiinnittää huomion näiden ihmisten auttamiseen.”

Lääketieteen kandidaattiseurassa pelätään, että laki voi johtaa opiskelijoiden kiusantekoon ja leimaamiseen. Tamminen kuvailee konkreettisen tilanteen: opiskelutoverit epäilevät tunnistavansa opiskelijatoverissaan merkkejä vakavista mielenterveyden ongelmista.
”Sitä sitten lähdettäisiin selvittelemään ottamalla yhteyttä opetusdekaaniin. Esityksessä jää epäselväksi, voisiko potilastiedot kaivaa YTHS:ltä, vai pyytäisikö opetusdekaani lausunnon psykiatrilta. Joka tapauksessa esitys antaa aivan hirveän vastuun niille, jotka saavat antaa määräyksen tehdä tällaisen selvittelyn.”

[HÄH]

– Sora-työryhmä etsii ratkaisuja opintoalalle soveltumattomuuteen.
– Hankkeen panivat alulle entinen opetusministeri Sari Sarkomaa ja peruspalveluministeri Paula Risikko.
– Työryhmän tehtävänä on lisätä opiskeluoikeuden menettämistä koskevia säännöksiä, tarkistaa kurinpitoa koskevia säännöksiä ja selvittää mahdollisuuksia välttämättömien huumausainetestien käyttöön ottamiseksi.
– Hallitus antaa esityksensä eduskunnalle ensi keväänä. Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2010.

Veera Luoma-aho

Kuva Teemu Granström