Nokkapokka: Tila haltuun

T:Teksti:

KYLLÄ: Meillä on oikeus asua

”Kiinteistöjä pidetään tyhjillään odottamassa arvon nousua. Kaksi perusoikeutta on vastakkain: oikeus tilaan, jossa olla vastaan oikeus yksityiseen omistukseen. Oikeus asua ja olla pitää asettaa subjektiiviseksi oikeudeksi. Jonkun pitää olla vastuussa, jos se ei toteudu.
Talonvaltaus on hyvä keino vaikuttaa tilanteeseensa. Pätkä- ja nuorisoasunnottomuus kasvavat. Asunnottomien joukossa on myös opiskelijoita.
Miksei tyhjillään olevaa tilaa saisi käyttää? Tietenkin se on laitonta, mutta se tarkoittaa että laki on perseestä ja se pitää muuttaa. Varsinkin, jos kyse on valtion tai kaupungin omistamista tiloista, kansalaisilla on oikeus käyttää niitä. Miksi niillä saa olla tiloja tyhjillään? Talonvaltauksilla voidaan ratkaista asunnottomuus ja esimerkiksi taiteilijoiden ja järjestöjen tilanpuute.
Julkista tilaa kavennetaan jatkuvasti. Kaupungissa on vähän tiloja, joissa voi olla, jos ei halua kuluttaa. Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää, ja myös hyvä syy vallata talo.
Yliopistolakiuudistusta vastustettaessa niin sanotusti vallattiin taloja. Mielestäni kyse ei ollut valtaamisesta. Yliopiston pitäisi kuulua opiskelijoille, ja yliopistouudistus saattaa kaventaa mahdollisuutta olla omalla yliopistolla. Siellä pitää saada olla.
Niin kauan kun on asunnottomia, vuokrat pysyvät korkeina ja pieni eliitti hyötyy. Jos talonvaltaus laillistetaan, se helpottaa tilannetta. Jos taas tilaa ei anneta, se on pakko ottaa.”

Jonna Köpilä, 22, Opiskelijatoiminta

EI: Pikkuporukan pulmat esiin rikoksilla

”Ylioppilasliikkeessä, kuten kansalaisvaikuttamisessa ylipäänsä, pitää pyrkiä toimimaan yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa. Asioita voi viedä parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin ilman että tietoisesti rikkoo lakia. Huomiotakin pystyy saamaan muilla tavoilla.
Talonvaltauksissa suhteellisen pienen porukan ongelmat nostetaan esiin hyvin kyseenalaisin keinoin. En halua väheksyä ongelmia, jotka he nostavat esiin, mutta samalla saattavat jäädä vähemmälle huomiolle monet muut tärkeät asiat. Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnassa olen seurannut, kuinka pienten lasten vanhemmat haluavat tuoda julkisuuteen puistotoiminnan mahdollisen supistamisen. Palstatilan voi kuitenkin viedä talonvaltaus, josta kirjoitetaan isoja otsikoita.
Talonvaltaajat ovat tuoneet esiin nuorten asunnottomuuden. Ratkaisu siihen on pyrkiä vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon niin, että Hoas ja nuorille sosiaalista asuntotuotantoa tekevät tahot saavat tontteja.
Ei ole fiksua vallata rakennusta, joka voi olla tosi huonossa kunnossa. Yhteiskunta on ottanut tiettyjä vastuita. Yksi niistä on, että jos joku talo on huonossa kunnossa, siellä ei voida antaa ihmisten asua. Vastuu ei ole vain asunnossa asuvilla tai oleskelevilla.
Toinen talonvaltaajien esiin nostama asia ovat sosiaalikeskukset. Rakentavampi keino olisi etsiä nuorisoasiainkeskukselle tai sosiaalivirastolle varat, joilla löytää yhteistyössä nuorten kanssa tiloja, joissa järjestää toimintaa.”

Tuomas Nurmela, 28, Kansalliset Ylioppilaat