Jäsenmaksu ylös ja potkut sihteereille

T:Teksti:

HYY vuokraa osan tiloistaan ulos, korottaa jäsenmaksuaan, keskittyy ydintehtäviinsä, irtisanoo henkilökuntaansa ja luopuu Villa Kuunarista. Muun muassa näillä keinoilla ylioppilaskunta yrittää saada taloutensa tasapainoon, linjasi HYYn edustajisto 15. lokakuuta. Edustajisto päätti pitkäksi venyneessä kokouksessaan ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta. Se on linjaus siitä, miten HYY seuraavina vuosina säästää.
”Tarkoituksena on parantaa HYYn kokonaistaloudellista suunnittelua”, kertoo HYYn talousjohtokunnan puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi.
Ylioppilaskunnan kulujen tulisi laskea kahden seuraavan vuoden aikana noin 500 000 eurolla. Säästökuurin tarpeesta ylioppilaskunnassa ollaan jotakuinkin yksimielisiä, mutta säästökohteiden valinta on ollut HYYssä perinteisesti tuskallista. Myös tällä kertaa lähes jokaisesta säätökohteesta äänestettiin, ja useat päätökset saivat taakseen vain niukan enemmistön.
”Kun vertaa esimerkiksi Kuopioon, meillä on vähän sellainen rikkaan pojan syndrooma. Olemme tottuneet tiettyyn palvelutasoon”, Korolainen Virkajärvi sanoo.
Hän vakuuttaa kuitenkin olevansa prosessiin tyytyväinen.
”Eihän tämä ole mikään helppo asiakirja. Lähtökohdat huomioon ottaen paperista tuli ihan OK. Se ottaa kantaa suuriin kulueriin.”

Tällä hetkellä HYY elää yli varojensa. Maisterisuma ja tutkinnonuudistus ovat pienentäneet jäsenmäärää ja samalla jäsenmaksuista saatavaa summaa, kun taas opiskelijajärjestön vuosittaiset kulut ovat kasvaneet roimasti. Syynä ovat uudet mittavat investoinnit, kuten Domus Gaudiumin rakentaminen, nousseet palkkakustannukset sekä ylioppilaskunnan toiminnan ja tehtävämäärän kasvaminen. Samaan aikaan ylioppilaskunnan vuosibudjetista noin kolme neljäsosaa rahoittava HYY Yhtymä ei ole pystynyt jakamaan voittoa yhtä paljon
kuin ennen.
Koska säästöjä ei ole kyetty tekemään, HYYn talouden puskurina oleva käyttörahasto on pienentynyt joka vuosi.
”En haluaisi HYYtä, joka elää kädestä suuhun. Toimintaa on karsittava. Toisaalta paljon keskustellaan siitäkin, kuinka paljon toimintaa oikein on mielekästä leikata muutaman vaikean vuoden takia”, Korolainen-Virkajärvi kuvailee.

Yhdenkään nyt tehdyn säästölinjauksen toteutuminen ei ole vielä täysin varmaa. Edustajisto päättää jokaisesta säästötoimenpiteistä erikseen, ja uuden edustajiston myötä ylioppilaskunnassa saattavat puhaltaa uudet tuulet.
Nyt edustajisto esimerkiksi linjasi, että HYYn tulee säästää tilojen ulosvuokrauksella noin 100 000 euroa vuodessa. Sitä ei päätetty, mistä tiloista säästöt tehdään. Marraskuun vaaleissa valittavan uuden edustajiston taisteltavaksi jääkin, luopuuko ylioppilaskunta Uuden ylioppilastalon vai Domus Gaudiumin tiloista. B-rappua puolustavat etenkin vasemmisto ja vihreät, Leppäsuon taloa taas ainejärjestöt.
”Ei ole helppoa uudella edustajistolla”, Korolainen-Virkajärvi ennustaa.
Entä mitkä asiat pelastuivat nyt säästöleikkurin ulkopuolelle?
”Edustajisto ei esimerkiksi linjannut, että järjestötukia laskettaisiin, ja monet olivat siihen pettyneitä. Toisaalta useat viime vuoden säästöt on tehty järjestöille epäsuorasti menevistä tuista, kuten Vanhan järjestökäytön tuesta.”

Veera Luoma-aho
Kuva Teemu Granström

Näin säästetään

-Luovutaan osasta ylioppilaskunnan tiloista ja annetaan ne HYY Kiinteistöjen vuokrattavaksi.
– Korotetaan jäsenmaksua.
– Keskitytään ainoastaan perustoimintaan, eli koulutus- ja sosiaalipoliittiseen edunvalvontaan sekä järjestöjen tukemiseen. Henkilöstöä vähennetään.
– Annetaan vaalivirkailijoiden tehtävät edustajistoryhmien hoidettavaksi tai siirrytään sähköiseen äänestämiseen.
– Luovutaan Villa Kuunarista.
– Vuokrataan Leppäsuon bändikämpät ulos.
– Juustohöylätään menoja tasaisesti.