Avoin kirje Helsingin yliopiston hallitukselle

T:Teksti:

Viime vuosien aikana yhteiskunnassa on valmisteltu suuria muutoksia, jotka koskettavat koko yliopistoyhteisöä. Oman yliopistomme päätöksenteon suurimmaksi ongelmaksi on kuitenkin jäämässä se tosiasia, että suuri osa yliopistomme hallinnosta tapahtuu suljettujen ovien takana.
Näihin ongelmiin opiskelijat törmäävät niin laitosten, tiedekuntaneuvostojen kuin yliopistokollegionkin toiminnassa. Kannamme huolta erityisesti siitä, että opiskelijat usein syrjäytetään päätöksenteon valmistelun aikana. Opiskelijat eivät toimi yliopistohallinnossa täyttääkseen kiintiöpaikkoja vaan kantaakseen kortensa kekoon yliopiston kehitystyöhön.
Käynnissä olevan Euroopan laajuisen yliopistojen uudistusprosessin keskeisenä tavoitteena on ollut opiskelijoiden osallistaminen päätöksentekoon. Mielestämme Helsingin yliopisto on omassa uudistustyössään epäonnistunut, sillä opiskelijoiden huolenaiheita ei ole uudistusprosessissa huomioitu. Uudistuksen valmistelua on toteutettu liikaa pelkästään virkamiestyönä eikä yliopistokenttää ole aidosti kuunneltu. Olemme erittäin huolissamme opiskelijoiden ja muun yliopistoyhteisön välisen vuorovaikutuksen puutteesta.
Näemme yliopiston johtosääntöluonnoksessa yhä suuria ongelmia.
Yliopistomme ei ole monien muiden suomalaisten yliopistojen tapaan toteuttamassa niin kutsuttua tasakolmikantaista hallintomallia, jossa opiskelijat, professorit ja muu henkilökunta ovat tasaväkisesti edustettuina hallinnon jokaisella tasolla. Tämä on loukkaus opiskelijakuntaa kohtaan, sillä aidosti demokraattisessa yliopistossa ei kuulu olla kahden kerroksen väkeä.
Lisäksi esimerkiksi professorien valintatoimikuntaan ei johtosääntöluonnoksen mukaan jatkossa enää valita opiskelijaedustajia. Mielestämme yliopistoyhteisön kaikkien ryhmien tulisi voida vaikuttaa tärkeiden päätösten valmisteluun.
Opiskelijoiden ääntä tulee jatkossakin kuunnella kaikilla hallinnon tasoilla. Vaadimme tiedekunnilta oppiainetasoisten opetuksensuunnitteluryhmien perustamista ja aidosti vuorovaikutteisia palautejärjestelmiä. Vetoamme yliopiston hallitukseen, jotta se tekisi yliopiston johtosääntöön kirjauksen tasakolmikannasta tiedekunta- ja laitosneuvostoihin sekä kollegioon, kuten eduskunnan sivistysvaliokunta suosittelee. Johtosäännön tulee hallinnollisen normin lisäksi kantaa yliopistodemokratian soihtua kaikilla hallinnon tasoilla.
Tulevaisuuden yliopisto on suunniteltava yhdessä.

Lasse Karhu, pj. Yliopiston farmasiakunta
Heini Niinimäki, pj. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys
Juha Korpi, pj. Matlu ry
Osmo Suominen, pj. Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry
Sara Miettunen, pj. Humanisticum ry
Lauri Hietajärvi, pj. Condus ry
Rasmus Kyllönen, of. StudentOrganisationen vid Soc&kom
Oscar Hildén, of. Medicinarklubben Th orax rf
Maria Nyberg, of. Juristklubben Codex rf
Laura Leipakka, pj. Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys
Inka Luotamo, pj. Hammaslääketieteenkandidaattiseura
Jutta Juvenius, pj. Kannunvalajat ry
Iina-Mari Superi, pj. Pykälä ry
Joonas Rautavaara, pj. Lääketieteenkandidaattiseura