Luuletko olevasi epäpoliittinen

T:Teksti:

Moni fuksi ei tiedä, harva ottaa itse selvää ja vanhempia opiskelijoita ei välttämättä kiinnosta. HYYn edustajistovaalit lähestyvät, ja jälleen kerran päätetään siitä, kuka pääsee istumaan ylioppilaskuntamme 60-henkiseen edustajistoon ja vaikuttamaan muun
muassa siihen, mihin perustutkinto-opiskelijoiden pakolliset HYYn jäsenmaksurahat käytetään.
Uskomme, että kaikki opiskelijat ovat kiinnostuneita ylioppilaskuntansa asioista ja haluavat vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.
Mahdollisuus vaikuttaa syntyy rehellisestä tiedosta siitä, milloin vaalit ovat, mistä asioista ylioppilaskunnassa päätetään ja mitä merkitystä on äänestyspäätöksellä. Kiinnostuneimmat lähtevät tietenkin itse ehdolle.
HYYn taloudellinen alamäki on jyrkkä, ja ylioppilaskuntamme tarvitsee pätevän edustajiston, jossa ei pelätä nostaa kissoja pöydälle. HYY on nostettava takaisin jaloilleen. Nyt meillä on kirjaimellisesti vielä varaa päättää mistä säästetään. Muutaman vuoden kuluttua tilanne on toinen.
Yhdessä voimme tehdä HYYstä opiskelijaystävällisemmän paikan, jossa keskitytään olennaiseen, eli opiskelijoiden etujen ajamiseen. Mikäli itse ei halua asettua ehdolle, kannattaa kuitenkin käydä äänestämässä sellaista henkilöä, jonka todella uskoo osaavan asiansa.
Ylioppilaskunnassa tehdyt päätökset ovat aina arvovalintoja, joten sitoutumattomuutta ei ole olemassakaan. Äänestäjällä on oikeus tietää ehdokkaansa arvoista ennen äänestystä. Äänestäminen on jokaisen jäsenmaksunsa maksaneen oikeus, mutta myös velvollisuus. Äänestyspäätös vaikuttaa paitsi seuraavaan kaksivuotiskauteen HYYssä, myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin olla ja vaikuttaa.
Olemme usein kuulleet sanottavan, että politiikka ei kuulu ylioppilaskuntaan. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Jos ylioppilaskunta ei hoida yhteisiä asioita, niin emme ymmärrä, mitä ihmettä se sitten tekee. Jos politiikalla tarkoitetaan pelkästään puoluepolitiikka, niin täytyy muistaa, että ylioppilaskuntien läheisimmät yhteistyökumppanit opiskelijoiden edunvalvonnassa ovat kunnat ja valtio. On aika erikoista, jos puolueen mukanaan tuomat hyvät suhteet näihin yhteistyötahoihin nähdään huonona asiana ylioppilaskunnan kannalta.
Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä: uskalla olla poliittinen, sillä niin on ylioppilaskunnan toimintakin, ja kaikki siellä tehdyt päätökset ovat arvovalintoja.

Helen Fils
Helsingin yliopiston Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
Päivi Pulsa
Helsingin yliopiston Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja