Vegaaninen HYY -aloite kaatui edustajistossa tiukassa äänestyksessä – Opiskelijaryhmä teki uuden aloitteen kasvipohjaisesta ruoasta

Aloitteen tehnyt opiskelijaryhmä on jo tehnyt uuden aloitteen, jota se on muokannut Vegaaninen HYY -aloitteen saaman kritiikin pohjalta.

T:Teksti:

|

K:Kuva Shutterstock

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajisto hylkäsi maaliskuun kokouksessaan Vegaaninen HYY -jäsenaloitteen. Edustajiston jäsenistä 22 vastusti aloitetta ja 20 kannatti. Yksi ääni hylättiin ja yksi äänesti tyhjää.

Aloitteen tekijöinä oli ryhmä Helsingin yliopiston opiskelijoita, jotka keräsivät aloitteelle 408 allekirjoitusta. Lisäksi 21 järjestöä kertoi kannattavansa aloitetta. Jäsenaloitteita voivat tehdä osakunnat ja järjestöt sekä ylioppilaskunnan jäsenet, jotka saavat aloitteen taakse vähintään 30 jäsentä.

Yksi Vegaaninen HYY -aloitteen tekijöistä, sosiologian opiskelija Sari Kivijärvi kertoo, että ryhmä on laatinut uuden aloitteen, joka toimitettiin HYY:lle huhtikuun lopulla. Uusi aloite on nimeltään Kasvipohjaiset kokous- ja tapahtumatarjoilut. Ryhmä on saanut myös uusia opiskelija-aktiiveja sen jälkeen, kun Vegaaninen HYY -aloite kaatui.

Eroja aiempaan Vegaaninen HYY -aloitteeseen on erityisesti kaksi. Vegaanisuuden sijaan terminä käytetään kasvipohjaista ruokaa.

”Vegaanisen HYY:n kanssa keskustelu meni joidenkin kanssa siihen, että koskeeko tämä nahkasohvia. Nimi antoi liian monelle kuvan siitä, että kyse ei olisi vain elintarvikkeista”, Kivijärvi sanoo.

Lisäksi aloitteessa vaadittiin, että liikelounailla ja ravintolakäynneillä HYY:n edustajien ja heidän vieraidensa pitäisi valita vegaaninen ruoka. Kohta sai Kivijärven mukaan kritiikkiä. Myös aloitteen tekijät totesivat, että käytännössä ravintoloissa tehtäviä ruokavalintoja olisi vaikea valvoa. Nykyinen muotoilu vaatii kasvipohjaista ruokaa vain HYY:n kokouksiin ja tapahtumiin.

Molemmissa aloitteissa linjattiin, että muutos ei koskisi Unicafe-opiskelijaravintoloita. Erityisruokavaliot huomioitaisiin jatkossakin, mutta allergikkojen ruoka olisi myös vegaanista.

”Vegaanisen HYY:n kanssa keskustelu meni joidenkin kanssa siihen, että koskeeko tämä nahkasohvia.”

Ennen edustajiston käsittelyä HYY:n hallitus oli päättänyt ehdottaa edustajistolle aloitteen hylkäämistä. Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Tujunen kertoo, että hallituksen jäsenistä neljä kannatti aloitetta ja kahdeksan vastusti. Tujusen mukaan suurin syy aloitteen hylkäämiselle oli se, että hallitus haluaa kannustaa eikä pakottaa ihmisiä vegaanisen ruoan syömiseen.

”Hallituksessa mietitytti paljon se, millaisia vaikutuksia on sillä, jos annetaan vain yksi vaihtoehto. Kääntyisikö se itseään vastaan? Haluamme antaa mahdollisuuksia kokeilla vegaaniseen ruokaan siirtymistä ja sitä kautta laajentaa sen tarjontaa.”

Jo nyt suuri osa HYY:n tarjoiluista on vegaanisia. Ruokaa tarjoillaan HYY:n kokouksissa sekä tapahtumista esimerkiksi vuosijuhlilla ja suursitseillä. Viime vuosijuhlissa vaihtoehtoina oli vegaaninen ruoka ja kalaruoka.

Tujusen mukaan osa hallituksen jäsenistä olisi halunnut hyväksyä ehdotuksen sen symbolisen arvon takia, kun taas osa piti aloitteen vaikutusta liian pienenä. Tujunen ei usko, että vegaaninen-sana vaikutti merkittävästi siihen, miksi aloitetta vastustettiin.

”Vegaani-sanaan liittyy tunnelatausta, mikä on vähän surullista, mutta koimme, että kasvipohjainen on myös täsmällisempi.”

Lappeenrannan ja Lahden LUT-yliopiston ylioppilaskunnassa LTKY:ssä vastaavanlainen aloite hyväksyttiin helmikuussa.

Idea kasvipohjaiseen ruokaan siirtymisestä tuli LTKY:n hallitukselta, joka alkuvuonna pohti, millaisia vastuullisuustekoja ylioppilaskunta voisi tehdä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg.

”Nähtiin, että se on kaikista pienin askel, joka on helppo ottaa, ennen kuin tehdään jotain isompaa.”

Grönbergin mukaan hallitus teki tietoisen valinnan puhua esityksessä kasvipohjaisesta ruoasta eikä vegaanisuudesta. Vegaanisuus olisi vaatinut taustalle eläinoikeusnäkökulman, kun taas LTKY:n ajatuksena oli ensisijaisesti pienentää hiilijalanjälkeä.

”Halusimme olla hyvin tarkkoja siitä, mitä termiä käytetään. Vegaani-sanaan liittyy tunnelatausta, mikä on vähän surullista, mutta koimme, että kasvipohjainen on myös täsmällisempi.”

Vegaaniseksi ylioppilaskunnaksi muuttuminen olisi vaatinut vaikeita linjanvetoja yksityiskohdista. Grönberg kertoo, että esimerkiksi teekkarilakin reunus on nahkaa eli ei-vegaaninen, mutta toisaalta teekkarilakki on opiskelijan oma hankinta. Vegaanisia teekkarilakkeja on ollut valittavana jo pitkään.

Lopulta esitys kasvipohjaisesta ruoasta tehtiin hallituksessa yksimielisesti. LTKY:n edustajisto hyväksyi esityksen 70 prosentin enemmistöllä.

Grönberg kertoo yllättyneensä siitä, kuinka myönteisesti esitykseen suhtauduttiin niin edustajistossa kuin laajemmin opiskelijoiden keskuudessa. Hän on kuullut vain yhdestä kielteisestä opiskelijapalautteesta.

”Esitys saatiin läpi aika nopeasti ja kivuttomasti. Se ei herättänyt kovin suurta keskustelua ainakaan verrattuna keskusteluun, jota seurasin Vegaaninen HYY -jäsenaloitteen ympärillä.”

Grönberg arvioi, että syynä nopeaan ja helppoon päätöksentekoon on LTKY:n avoin keskustelukulttuuri. Ennen edustajiston kokousta hallitus keskusteli esityksestä edustajiston jäsenten kanssa. LUT-yliopiston opiskelijayhteisö on Grönbergin mukaan tiivis ja yhtenäinen.

”Meillä ei ole suuria eturistiriitoja. Myös yliopiston puolelta ilmastoasiat ovat olleet jatkuvasti esillä. Olemme opiskeluaikana kasvaneet siihen, että ilmastokriisille täytyy tehdä jotain.”

Edustajiston kanssa käydyissä keskusteluissa osa pohti sitä, kuinka tarpeellinen on muutos kasvipohjaiseen ruokaan, jos sen vaikutus on kovin pieni. LTKY:ssä esitys koski kokouksia ja tapahtumia, minkä lisäksi hallituksen jäsenet valitsevat vierailujen yhteydessä vegaanista ruokaa.

”Vaikka vaikutus olisi minimaalinen, se ei haittaa, koska pienistä puroista kasvaa iso joki”, Grönberg sanoo.

Vegaaninen HYY -aloitteen kanssa yhdeksi ongelmaksi muodostui sähköpostikampanja, jota kritisoitiin myös edustajiston kokouksessa.

Sari Kivijärvi toivoo, että uusi aloite kasvipohjaisista tarjoiluista menisi läpi HYY:ssä. Tällä kertaa tekijät eivät aio luoda aloitteen ympärille näkyvää kampanjaa. Vegaaninen HYY -aloitteen kanssa yhdeksi ongelmaksi muodostui sähköpostikampanja, jota kritisoitiin myös edustajiston kokouksessa.

Kivijärvi kertoo, että aloitteen tekijät olivat kehottaneet opiskelijoita ottamaan yhteyttä edustajiston jäseniin ja kertomaan kannattavansa aloitetta. Opiskelijoille oli tehty mallisähköposti, jota kehotettiin muokkaamaan.

Monet kuitenkin lähettivät viestin sellaisenaan, ja sähköposteja lähetettiin edustajiston jäsenille niin paljon, että ryhmä päätti poistaa edustajiston jäsenten nimilistat ja kehottaa lähettämään viestejä vain edustajiston yhteiselle sähköpostilistalle. Myös listalle tulvi niin paljon sähköposteja, että aloitteen tekijöitä ja kannattajia arvosteltiin ”sähköpostispämmistä”.

Lopulta HYY linjasi, ettei listalle enää päästetä läpi samaa kannatusviestiä.

”Meitä rupesi hävettämään, ja otimme malliviestin pois netistä, koska se koettiin ärsyttäväksi. Emme toivoneet sitä, että täysin samanlaisia viestejä tulisi jatkuvasti”, Kivijärvi sanoo.

Kivijärvi uskoo, että yksi syy LTKY:n onnistumiseen oli se, että esitys tuli hallitukselta. Vegaaninen HYY oli ylioppilaskunnan ensimmäinen epäviralliselta opiskelijaryhmältä tullut jäsenaloite. Aiemmin aloitteita ovat tehneet vain edustajistoryhmät, osakunnat ja järjestöt.

”Jos jäsenaloite hyväksytään, se antaa myös viestin, että opiskelijat voivat vaikuttaa. Uskon, että ennen pitkää HYY:stä tulee kasvipohjainen. Nyt olisi vielä mahdollista hypätä LTKY:n kelkkaan ja olla edelläkävijä”, Kivijärvi sanoo.