YTHS:lle 4,2 miljoonaa euroa mielenterveyden edistämiseen – Säätiö kaipaa rahoituksen turvaamista pidemmälle ajalle

Avustusta käytetään esimerkiksi digimielenterveysklinikan laajentamiseen.

T:Teksti:

|

K:Kuvitus Jaakko Suomalainen

Piirroskuva

STM on myöntänyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) 4,2 miljoonan euron valtionavustuksen, joka on tarkoitettu opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen vuonna 2022.

Avustus liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioon, jossa myönnettiin viisi miljoonaa euroa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen koronapandemian aikana. Keväällä 2021 YTHS sai avustusta 750 000 euroa.

Mihin kaikkeen summasta riittää?

YTHS:n projektipäällikkö Mari-Anne Mahkonen kertoo, että osa rahoista menee siihen, että kevään 2021 valtionavustuksella aloitettua toimintaa jatketaan. Silloin käynnistettiin muun muassa anonyymi MieliChat ja aloitettiin digimielenterveysklinikan toiminta.

”Yksi merkittävimmistä kohteista on digimielenterveysklinikan toiminnan laajentaminen. Rekrytoimme nykyisen henkilökunnan lisäksi psykiatrin, psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja opiskelijaterveydenhuollon lääkärin”, Mahkonen kertoo.

Digimielenterveysklinikan tavoitteena on yhdenvertaistaa hoitoon pääsyä valtakunnallisesti. Jos esimerkiksi oman paikkakunnan palvelut ovat ruuhkautuneet, hoitoon voi päästä etänä digimielenterveysklinikan kautta.

Myös uutta toimintaa käynnistetään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

”Täydennämme YTHS:n omaa lyhytterapiaa ostopalveluna vuoden 2022 aikana. Vaikka kyseessä on ostopalvelu, on sisältö sama kuin YTHS:n itse tuottamassa lyhytterapiassa”, Mahkonen sanoo.

Rahoille löytyy varmasti käyttöä. Iso kysymys on aikataulu.

YTHS hankkii myös lisensoituja koulutuksia eri palveluntuottajilta, kuten Mieli ry:ltä ja Helsinki Missiolta. Koulutusten teemoja ovat esimerkiksi oman mielenterveyden huoltaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen. Mahkonen on iloinen siitä, että rahoituksella koulutuksia saadaan myös suoraan opiskelijayhteisöihin ja opiskelijoille.

Lisäksi YTHS kehittää uusia matalan kynnyksen mielenterveyden digipalveluita.

YTHS Self palveluun avattiin viime vuonna videokirjasto mielenterveyden itsehoitoon. Tälle vuodelle omahoito-ohjelmia laajennetaan. YTHS neuvottelee parhaillaan myös muiden palveluntuottajien kanssa uusista digipalveluista.

Mahkonen pitää viiden miljoonan valtionavustusta vaikuttavana, mutta olisi toivonut rahoituksen turvaamista pidemmälle ajalle.

”Rahoille löytyy varmasti käyttöä. Iso kysymys on aikataulu. Rahat pitää käyttää vuoden 2022 aikana. YTHS ei voi vaikuttaa muun muassa siihen, että kuinka nopeasti eri palveluntuottajat toimivat”, Mahkonen sanoo.

Hänen mukaansa myös pahentunut koronatilanne vaikeuttaa projektin toteutusta.

Viisi miljoonaa oli koronaepidemian takia myönnetty könttäsumma, josta päätti eduskunta, kertoo STM:n asiantuntija Malla Parkkonen sähköpostitse.

Vuoden 2020 lisätalousarvioon sisällytetyn rahoituksen tarkoitus oli se, että YTHS voisi paremmin vastata opiskelijoiden tarpeeseen koronaepidemian aikana. YTHS haki ensin noin 750 000 euroa, sitten 4,2 miljoonaa, ja ne myönnettiin.

Koronaepidemia on heikentänyt opiskelijoiden jaksamista.

Vuoden 2021 keväällä tehdyn Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystutkimuksen (KOTT) mukaan joka kolmas opiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista.

YTHS:n mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut valtavasti koronaepidemian aikana. Tammi–helmikuussa 2021 kysyntä oli lähes kolminkertaista verrattuna vuoden 2020 vastaavaan aikaan, ja alkuvuoden 2022 aikana palveluiden kysyntä on jatkunut korkeana.

Mahkonen kertoo, että viime viikkoina anonyymissä MieliChatissa on noussut esiin aikaisempaa enemmän itse koronavirukseen liittyviä huolia pahentuneen ja pitkittyneen tautitilanteen takia.