Nimitysuutisia! Tässä on Hyyn uusi hallitus, ja näitä asioita sen väki ajaa

Hyyn uudessa hallituksessa ajetaan esimerkiksi automaatiojäsenyydestä luopumista.

T:Teksti:

|

K:Kuvat: Antti Yrjönen & Toni Pakarinen

Kuvassa vasemmalta puheenjohtaja Jessika Isomeri, talousjohtokunnan puheenjohtaja Salla Kuva, varapuheenjohtaja Inka Sylgren ja Ylva-vastaava, hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomas Aho.

Edustajisto valitsi Hyylle joulukuussa uuden hallituksen. Ylioppilaslehti esittelee hallituksen jäsenet ja kertoo, mitä he haluavat ylioppilaskunnassa muuttaa tai säilyttää.

JESSIKA ISOMERI, s. 1995, puheenjohtaja. (Hyal) Opiskelee maantiedettä.

”Haluan säilyttää yhteisöllisyyden meidän ylioppilaskunnassa ja yliopistoyhteisössä. Yhteisöllisyys ja vertaistuki vaikuttavat olennaisesti meidän jokaisen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Opiskelijoilla tuleekin olla hyvät mahdollisuudet löytää ympärilleen tärkeitä ihmisiä ja yhteisö, johon voi kokea kuuluvansa.”

SALLA KUVA, s. 1997, talousjohtokunnan puheenjohtaja. (Edistykselliset) Opiskelee politiikkaa ja viestintää.

”Tavoitteeni on pakkojäsenyydestä luopuminen. Ihanteellista olisi, että tämänkin jälkeen Hyy olisi yhä relevantein ja houkuttelevin vaihtoehto opiskelijoille.”

INKA SYLGREN, s. 1997, varapuheenjohtaja. (Hyyn vihreät) Opiskelee translationaalista lääketiedettä.

”Varapuheenjohtajuuden lisäksi vastaan Hyyn linjapaperin päivittämisestä 2020-luvulle. Hyyn yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia opiskelijoiden äänenä yliopistolla ja yhteiskunnassa, jonka raamit määritellään sanoin edellä mainittuun dokumenttiin.”

TUOMAS AHO, s. 1997, Ylva-vastaava ja hallintoneuvoston puheenjohtaja. (Help) Opiskelee oikeustiedettä.

”Vallitseva koronatilanne on ollut haastava paitsi Hyylle, myös sen lukuisille jäsenjärjestöille. Haluankin tänä vuonna olla osaltani varmistamassa, että Hyyn taloudenpito on vastuullista ja pitkäjänteistä myös näiden haasteiden keskellä.”

MARIANNA HEINONEN, s. 1993, toimeentulo, yhdenvertaisuus (yliopisto ja yhteiskunta) ja kehitysyhteistyö. (Sitvas) Opiskelee sosiologiaa valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

”Haluan lisätä tietoisuutta ja osaamista antirasistisista käytänteistä. Yksi keino pyrkiä tähän on järjestää laadukkaita antirasistisia koulutuksia järjestötoimijoille.”

OSKARI HEINONEN, s. 1999, tapahtumat ja viestintä. (Edistykselliset) Opiskelee politiikkaa ja viestintää valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

”Haluan jatkossakin tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs opiskelijoita ja erityisesti opiskelijan arkeen liittyviä ongelmia ja tarpeita. Loistava esimerkki tästä olisi ylioppilaskunnan tarjoama ohjaus opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin hakeutumisessa.”

FIONA HELMINEN, s. 1995, viestintä ja kuntavaalit. (Sitvas) Opiskelee pohjoismaisia kieliä sekä politiikkaa ja organisaatioiden tutkimusta.

”Tulevana vuonna haluan kehittää erityisesti ylioppilaskunnan viestinnän saavutettavuutta. Hyyn näkyvyys jäsenistölle nojautuu korona-aikana pitkälti viestintään, joten yhdenvertaisuus ja saavutettavuus viestinnässä ovat nyt entistäkin tärkeämpiä.”

TUUKKA KAINULAINEN, s. 1999, koulutuspolitiikka (oikeusturva ja työelämä), kaksikielisyys ja liikunta. (Snäf) Opiskelee oikeustiedettä svenska social- och kommunalhögskolanissa.

”Etenkin pandemian aikana on tärkeää, että ylioppilaskuntana kiinnitämme huomiota opiskelijoiden edunvalvontaan, hyvinvointiin ja opetuksen laatuun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että etäluentojen laatuun, kestoon ja tauottamiseen kiinnitetään yliopistotasolla huomiota. Luentojen nauhoittamiseen tulisi myös pyrkiä nykyistä laajemmin.”

SALLA LAHDENTAUSTA, s. 1997, vapaaehtoiset, terveys ja kansainvälisyys. (Help) Opiskelee farmasiaa.

”Haluaisin omalta osaltani madaltaa kynnystä osallistua Hyyn toimintaan kielestä ja koulutustaustasta riippumatta. Toimivaan kolmikielisyyteen panostaminen ja kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden saaminen laajemmin mukaan toimintaan olisi erittäin tärkeää.”

SOPHIE NYYSSÖNEN, s. 1992, kaupunki, asuminen, World Student Capital ja perheelliset. (Hyal) Opiskelee yleistä ja aikuiskasvatustiedettä.

”Tänä vuonna Hyyn hallituksen jäsenenä aion olla mukana sekä vaalimassa että uudistamassa perinteitämme kuten vahvaa opiskelijoiden edunvalvontaa, hauskoja vapaa-ajan aktiviteetteja ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osaamista tukevia rakenteita, kuten järjestötoimintaa. Opiskelijoiden äänen kuuluminen ja äänestysprosentin nostaminen kuntavaaleissa sekä yksinäisyyttä ja uupumusta vähentävien toimien edesauttaminen ovat minulle tärkeitä.”

JANNE SALOKOSKI, s. 1998, järjestöt, yhdenvertaisuus (järjestöt), uudet opiskelijat ja kampusviljely. (Osakunnat) Opiskelee teologiaa.

”Tahtoisin lähentää Hyyn piirissä toimivia järjestöjä ylioppilaskunnan kanssa. Monet järjestöt ja varsinkin uudet opiskelijat kokevat Hyyn melko etäiseksi, joka ei ole toivottavaa. Ajatuksena on järjestövaliokunnan toiminnan uudistaminen mielekkäämmäksi tavaksi järjestöaktiiveille toimia myös Hyy-tasolla.”

ALEKSI TUJUNEN, s. 1998, koulutuspolitiikka, ympäristö ja ilmasto sekä tuutorit. (Hyyn vihreät) Opiskelee saksan kieltä.

”Mielestäni Hyyn tulisi parantaa avoimuuttaan listaamalla ohjaavat asiakirjansa ja dokumenttinsa nettisivuillensa helposti löydettävään muotoon nykyisen hankalasti toimivan hakutoiminnon sijaan. Lisäksi Hyyn tulisi palkata kestävän kehityksen asiantuntija, jotta Hyyn ympäristösektorilla olisi jatkuvuutta ja jotta siinä ehdittäisiin tehdä kaikki tehtävät mitä nykyisin sektorille kuuluu.”

Lue myös: Jäsenistö on puhunut: Hyyn uusi edustajisto on valittu, äänestysprosentti laski hiukan

Lue myös: Hyy sai uuden hallituksen – puheenjohtajaksi edarivaalien ääniharava Jessika Isomeri