AMK-opiskelijat YTHS:n piiriin, maksu muistettava maksaa erikseen ja gynekologien vastaanotot loppuvat – Näin YTHS muuttuu vuonna 2021

YTHS:n palveluiden muutokset astuvat voimaan 1.1.2021.

T:Teksti:

|

K:Kuvat: Antti Yrjönen

YTHS:n palveluihin tulee muutoksia vuoden 2021 alusta alkaen, kun ne laajenevat kaikkien korkeakouluopiskelijoiden käytettäviksi. 

Aiemmin YTHS:n palveluja ovat voineet käyttää ainoastaan yliopisto-opiskelijat. Vastedes myös ammattikorkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Kun lakimuutos astuu voimaan 1. tammikuuta  2021, säätiön asiakasmäärä nousee nykyisestä noin 125 000 opiskelijasta noin 270 000 opiskelijaan. 

Sen vuoksi YTHS avaa tulevaisuudessa uudet toimipisteet Mikkeliin, Lahteen, Seinäjoelle, Hämeenlinnaan, Kotkaan, Kajaaniin, Kemiin, Kouvolaan ja Kokkolaan, jotka ovat merkittäviä AMK-paikkakuntia. Pienemmissä paikkakunnissa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tuottajat järjestävät YTHS:n palvelut.

Helsingissä Malmille avataan uusi YTHS:n palvelupiste ja Töölön palvelupiste jatkaa toimintaansa.

Yliopisto-opiskelijoiden kannalta keskeiset muutokset liittyvät YTHS:n terveydenhoitomaksuun, erikoislääkäripalveluiden supistumiseen ja vaihto-opiskelijoiden terveydenhuoltoon.

Ensi vuodesta alkaen YTHS:n terveydenhoitomaksu kallistuu, eikä sitä peritä osana ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Jatkossa jokaisen läsnäolevan ja YTHS:n palveluihin oikeutetun opiskelijan on maksettava terveydenhoitomaksu Kelan asiointipalvelussa lukukausi kerrallaan. Maksu on pakollinen.

Maksu maksetaan Kelalle, koska AMK-opiskelijoita ei ole velvoitettu kuulumaan mihinkään opiskelijakuntaan. 

Syyslukukaudella 2020 YTHS:n terveydenhoitomaksu oli 28,5 euroa. Vuonna 2021 korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa ja 71,60 euroa lukuvuodessa. YTHS ei tulevaisuudessa kuitenkaan peri erillisiä käyntimaksuja, joita on aiemmin peritty muun muassa hammaslääkärikäynneistä.

”Vaikka maksu nousee, toisaalta sen lisäksi ei tule enää muita maksuja”, sanoo Hyyn terveydestä ja kaupungista vastaava asiantuntija Matias Takala

YTHS:n palvelut eivät ole sisältyneet Hyyn kevään 2021 jäsenmaksuun.

YTHS:n erikoislääkäripalvelut supistuvat. Gynekologien vastaanottoja ei enää tarjota vuoden 2021 alusta alkaen. Urologien vastaanottoja YTHS:llä ei viime vuosina ole ollut. 

Gynekologit saivat päättää, jäävätkö he YTHS:n yleislääkäreiksi vai siirtyvätkö muualle, kertoo YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi. Hänen mukaansa kaikki gynekologit toimivat jatkossa YTHS:n yleislääkäreinä.

YTHS:n ihotautilääkäreiden vastaanotot puolestaan siirtyvät etävastaanotoiksi.

YTHS:n yleislääkärit pystyvät jatkossa tutkimaan yleisimpiä vaivoja sekä kirjoittamaan tarvittaessa lähetteitä erikoislääkäreille, gynekologipalveluiden tapauksessa naistentautien poliklinikalle.

”Hoidon porrastus on samanlainen kuin terveyskeskuksissa”, Metsäniemi sanoo. 

”Opiskelijat ovat oikeutettuja kunnallisiin palveluihin, kuten muutkin kuntalaiset” , Hyyn Takala sanoo.

Näitä erikoislääkäripalveluita supistetaan, koska Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on linjannut lainsäädäntöä tarkentavassa Opiskeluterveydenhuollon oppaassaan YTHS:n keskittyvän perusterveydenhuoltoon. 

”Ei voida pitää ylipalvelua”, Metsäniemi sanoo. 

Hänen mukaansa ihotautilääkärien vastaanotot oli mahdollista säilyttää, koska ihotautien hoidossa tarvitaan erikoislääkäriä, ei erikoissairaanhoitoa. Lisäksi etävastaanotto pystytään toteuttamaan koko maassa.

Mielenterveyden palveluita ei supisteta. 

”On tärkeää, että esimerkiksi kuntoutuspsykoterapia-arviot voidaan tehdä opiskelijaterveydenhuollossa”, Metsäniemi sanoo. 

Kolmas merkittävä muutos on se, että vaihto-opiskelijat eivät enää ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin

Helsingissä EU- ja Eta-alueelta tulevat vaihto-opiskelijat voivat ensi vuodesta alkaen ottaa yhteyttä kaupungin opiskelijaterveydenhuoltoon, ja he voivat vastedes käyttää kunnallisia terveydenhuoltopalveluja. 

EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevat vaihto-opiskelijat eivät kuulu kunnallisen hoidon piiriin. Heidän oleskeluluvissaan on kuitenkin vaatimus yksityisestä sairaanhoitovakuutuksesta, mikä tarkoittaa, että he voivat käyttää yksityisiä terveydenhuoltopalveluja.

AMK-opiskelijoiden siirtyminen YTHS:n piiriin voi tammikuun ensimmäisinä viikkoina ruuhkauttaa YTHS:n puhelinpalvelun, kertoo YTHS:n johtajaylilääkäri Metsäniemi. 

1.1.2021 alkaen YTHS:n työntekijöiden määrä kasvaa noin 400-500 henkilöllä. 

Metsäniemi kertoo, että YTHS:lle palkataan kaikkia henkilöstöryhmiä, kuten lääkäreitä, hoitajia, suuhygienistejä, hammaslääkäreitä, psykologeja ja psykiatreja.

Myös puhelinpalvelua tehostetaan tammikuun alussa.