Nyt se on varmaa: YTHS:n palvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä 2021

Kaikilla YTHS:n asiakkailla on käytössä samat palvelut opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

T:Teksti:

Ensi vuoden alusta YTHS tarjoaa terveydenhuollon kaikille korkeakouluopiskelijoille – siis niin yliopisto- kuin ammattikorkeakouluopiskelijoille – yhteensä 52 paikkakunnalla.

Asia varmistui, kun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Kansaneläkelaitos Kela allekirjoittivat sopimuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi Kela hyväksyi YTHS:n esityksen ensi vuoden uudesta palveluverkosta.

”Yhdenvertaisuus on ollut johtotähtenä palveluverkon rakentamisessa. Haluamme, että palvelut ovat kaikkien asiakkaidemme saatavissa ja saavutettavissa”, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta tiedotteessa.

Eduskunta hyväksyi Sipilän hallituksen esityksen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon yhtenäistämisestä maaliskuussa 2019. Yhtenäistäminen tarkoittaa, että YTHS:n asiakaskunta kaksinkertaistuu ja että kunnat eivät enää vastaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Laki tulee voimaan 1.1.2021.

Opiskelijajärjestöt, kuten Suomen opiskelijakuntien liitto Samok ja Suomen ylioppilaskuntien liitto Syl, tekivät vuosikausia töitä, että YTHS:n palvelut laajentuisivat koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita.

Kansainväliset vaihto-opiskelijat, jatko-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät kuitenkaan kuulu YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin laajentumisen jälkeen.

Hyyn hallituksen puheenjohtaja Claes Bergh kertoo Ylioppilaslehdelle, että ylioppilaskunta iloitsee YTHS-laajentumisen etenemisestä aikataulussa.

”Ammattikorkeakouluopiskelijoiden mukaan ottaminen YTHS:n piiriin tekee korkeakouluopiskelijoista yhdenvertaisia ja suuremmalle opiskelijajoukolle on mahdollista tarjota palvelut laadukkaasti ja kattavasti. Hyy on tyytyväinen siihen, että itäiseen Helsinkiin avataan uusi palvelupiste, joka palvelee erityisesti Viikin ja Kumpulan kampuksien opiskelijoiden tarpeita.”

Viimeksi tammikuussa julkaistiin selvitys, jonka mukaan kuntien järjestämä opiskeluterveydenhuolto ei täytä kaikilta osin lainsäädännön vaatimuksia. 

Selvityksen mukaan osa kunnista ohjaa opiskelijat yhä hakemaan joitain opiskeluterveydenhuollon palveluita kotikunnastaan. Opiskelijat ohjataan sinne etenkin seksuaaliterveyden ja ehkäisyn sekä suun terveydenhuollon palveluissa.

Vuoden 2021 alusta kaikilla YTHS:n asiakkailla on käytössä samat palvelut opiskelupaikkakunnasta riippumatta ja YTHS vastaa kaikkien opiskelijoiden hoidontarpeen arvioinnista.

Kun YTHS perii nyt maksun sekä perumatta jääneestä ajasta että tietyistä palveluista, vuonna 2021 YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista. Esimerkiksi hammaslääkärikäynneistä ei siis enää ensi vuonna tarvitse maksaa erikseen.

YTHS tarjoaa lähivastaanottopalveluja 52 paikkakunnalla, mutta YTHS:n omia palvelupisteitä on 21 paikkakunnalla. Ne ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä riippumatta siitä, missä opiskelee. Tarkemmat osoitteet ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana.

Uuden palveluverkon saavutettavuudeksi on määritelty enintään 45 minuuttia kestävä yhdensuuntainen julkisen liikenteen matka, vähintään tunnin välein kulkevat liikenneyhteydet ja matkan hinnaksi noin seitsemän euroa.

Suunterveydelle on väljemmät saavutettavuuskriteerit, koska palveluita käytetään harvemmin: enintään tunnin kestävä yhdensuuntainen matka, liikenneyhteys kerran kahdessa tunnissa ja yhdensuuntaisen matkan hinta 10 euroa.

”95 prosenttia opiskelijoista on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä ja loput saavat lähivastaanottopalvelunsa yhteistyökumppaneilta. Kumppaneiden avulla pystymme takaamaan opiskelijoille yhdenvertaisen palvelutason: voimme esimerkiksi tarjota laajemmat aukioloajat kuin mitä pystyisimme tarjoamaan osa-aikaisella henkilöstöllä”, kertoo YTHS:n laajentumisen projektipäällikkö Tiina Andersén tiedotteessa.

Ensi vuonna myös YTHS:n terveydenhoitomaksun luonne muuttuu. Tähän asti pakollisen maksun ovat keränneet ylioppilaskunnat jäsenmaksun yhteydessä. Ensi vuodesta lähtien terveydenhoitomaksu on veroluontoinen ja opiskelijat maksavat sen Kelalle. Toisin sanoen ensi vuonna ylioppilaskuntien jäsenmaksusta poistuu YTHS-osuus.

Kela on siis ensi vuodesta lähtien opiskeluterveydenhuollon järjestäjä ja YTHS sen tuottaja.

Ensi vuonna valtio kattaa YTHS:n rahoituksesta 77 prosenttia. Loput 23 prosenttia tulevat opiskelijoiden terveydenhoitomaksuista.

Lisäys 13.2. kello 14.25: Lisätty maininta, että kansainväliset vaihto-opiskelijat, jatko-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät kuulu YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin vuonna 2021.