54 euroa YTHS:lle, yli 11 euroa järjestöjen tiloihin… – näistä maksat ylioppilaskunnan jäsenmaksussa

Ylioppilaskuntaan kuuluminen on yliopiston perustutkinto-opiskelijan velvollisuus. Jos siis mielit opiskella yliopistossa tämän lukuvuoden aikana, maksoit todennäköisesti viimeistään eilen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksun. Ylioppilaslehti laski, mihin ylioppilaskunnalle pulitetut eurot oikein kulkeutuvat.

T:Teksti:

JÄSENMAKSUKUITTI 2017–2018

 

Siirto YTHS:lle: 54 euroa

Suurin osa pakollisesta maksusta siirtyy suoraan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, YTHS:lle. 23 prosenttia YTHS:n kuluista katetaan opiskelijoiden ylioppilaskunnalle maksamilla terveydenhoitomaksuilla ja käyntimaksuilla.

 

Järjestöjen tilatuet: 11,52 euroa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on varakas ylioppilaskunta. Se omistaa HYY Yhtymän, jonka harjoittamalla kiinteistö- ja ravintolaliiketoiminnalla rahoitetaan yli 65 prosenttia ylioppilaskunnan toiminnasta.

HYY Yhtymä omistaa kuitenkin myös ylioppilaskunnan itsensä käyttämät kiinteistöt. Kun ylioppilaskunta siis ottaa HYY Yhtymän voitoista käyttöönsä yli 2,3 miljoonaa euroa vuodessa, se samalla maksaa itse HYY Yhtymälle esimerkiksi vuokrina satoja tuhansia euroja.

Suurin osa vuokrista on korvamerkitty järjestöjen käyttämiin tiloihin. HYY maksaa tänä vuonna yli 800 000 euroa vuokria järjestöille luovutetuista tiloista.

 

Edunvalvonta: 5,99 euroa

Ylioppilaskunnalla työskentelee useita edunvalvonta-asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet muun muassa koulutuspolitikkaan, opiskelijoiden toimeentuloon ja opiskelija-asumiseen. Heidän työpanoksellaan ylioppilaskunta lobbaa, vaikuttaa ja ottaa kantaa jäsentensä puolesta. Lisäksi edunvalvontasektori koordinoi esimerkiksi hallinnon opiskelijaedustajien toimintaa.

Edunvalvonnan maksuilla katetaan myös valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen, kuten Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenmaksut.

 

Toiminta- ja hallintokulut: 5,39 euroa

Toimistotarvikkeet, lehtitilaukset, postikulut, pankkikorttimaksut, kopiointi, maksuliikenne, taloushallinto, HR, tietohallinto kuten henkilökunnan tietokonehankinnat, ohjelmistojen käyttölisenssit ja yliopiston maksulliset tunnukset, ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkit, pääsihteerin yleis- ja suhdetoimintakulut, arkistointi…

 

Muut tilakulut: 5,05 euroa

Ylioppilaskunnan hallinnoimiin tiloihin tehdään erilaisia kertaluontoisia investointeja tämän vuoden aikana noin 70 000 eurolla. Lisäksi tilojen kunnossapito ja käyttö aiheuttaa erilaisia kustannuksia. Muihin tilakuluihin on laskettu myös HYYn keskustoimiston vuokra.

 

Ylioppilaslehti- ja kalenteri: 4,51 euroa

Ylioppilaslehteä ja elokuisin jaettavaa Ylioppilaskalenteria tuottaa ylioppilaskunnan omistama Ylioppilaslehden Kustannus Oy. Kustannusosakeyhtiön toimintaa rahoitetaan ilmoitusmyynnin tuotoilla sekä jokaisesta opiskelijasta maksettavalla tilausmaksulla.

 

Luottamuselimet: 3,40 euroa

Luottamuselimissä suurin kuluerä on HYYn hallituksen jäsenten palkkiot, joita heille maksetaan korvaukseksi kokopäiväisen luottamustehtävän hoitamisesta. Lisäksi kuluja aiheuttavat valiokunnat ja talousjohtokunta.

 

Avustukset järjestöille: 2,71 euroa

HYYn piiriin hyväksytyt järjestöt voivat saada rahallista tukea toimintaansa. Suurin osa avustuksista kulkee HYYn kautta aine- ja tiedekuntajärjestöille, mutta myös poliittisia opiskelijajärjestöjä ja erilaisia harrastejärjestöjä tuetaan.

 

Muu tuki ja palvelut järjestöille: 2,39 euroa

 

Viestintä ja tiedotus: 1,74 euroa

 

Opiskelijapalvelut: 1,06 euroa

Lukuvuositarrojen jakelua ja palvelutoimiston pyörittämistä. Lisäksi HYY maksaa vuosittain Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalle (VYY) korvausta, koska VYY tarjoaa Vaasassa opiskeleville noin 120 HYYn jäsenelle palveluita.

 

Kulttuuritoiminta: 0,77 euroa

 

Pikku HYY: 0,68 euroa

 

Uusien opiskelijoiden vastaanotto: 0,52 euroa

 

Kehitysyhteistyö: 0,38 euroa

 

Studentbladet: 0,34 euroa

Verkossa toimiva ruotsinkielinen opiskelijalehti.

 

Yleinen toimintavaraus: 0,26 euroa

Yleinen toimintavaraus on erillinen määräraha, jonka edustajisto varaa odottamattomiin rahatarpeisiin.

 

Oikeusapu: 0,16 euroa

Pykälä ry ja Codfex rf tuottavat oikeusapua ilmaiseksi HYYn jäsenille. Tai no, ilmaiseksi ja ilmaiseksi: jokainen opiskelija maksaa siitä jäsenmaksussaan.

 

HYYn tarina tunnetuksi: 0,13 euroa

HYYn vuoden 2017 tavoiteohjelman päätavoite on ”HYYn tarina tunnetuksi”. Tavoitteen toteuttamiseen on varattu 10 000 euroa.

 

HYYn juhlavuosiprojektit: 0,13 euroa

 

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki: 0,07 euroa

 

Nyyti ry:n jäsenmaksu: 0,05 euroa

 

 

Jäsenmaksun tasaus: -1 euroa

HYYn talousarviot laaditaan kalenterivuosittain, mutta jäsenmaksu maksetaan lukuvuosittain. Jäsenmaksu ilman YTHS:n osuutta on vuodelle 2017 48 euroa (kevällä 23 euroa ja syksyllä 25 euroa), mutta kevään osuus halpenee eurolla ensi vuonna.

Pankkikulut jäsenmaksun käsittelystä: 0,75 euroa

 

 

YHTEENSÄ: 101 euroa

 

Summat ovat suuntaa antavia, ja ne on laskettu HYYn vuodelle 2017 hyväksytystä talousarviosta sekä HYYn pääsihteerin Jannica Aallon ja talouspäällikkö Merja Viitasalon antamista arvioista.

Todellisuudessa jokaisen jäsenen osuus palveluista on suurempi. Esimerkiksi järjestöjen tilakulut ovat yli 33 euroa jäsentä kohden, edunvalvonta yli 17 euroa jäsentä kohden ja vaikkapa Ylioppilaslehti- sekä kalenteri 13,07 euroa jäsentä kohden. Suuri osa näistä rahoitetaan kuitenkin HYY Yhtymän voitoilla: siksi opiskelijoiden itse rahoittama osuus on pienempi.