Yli 30-vuotias opiskelija saa yhä tylyn vastauksen HSL:lta

T:Teksti:

Yli 30-vuotias opiskelija ei vieläkään saa HSL:n opiskelija-alennusta ilman Kelan myönteistä opintotukipäätöstä.

Alle 30-vuotiaat saavat alennuksen sillä perusteella, että ovat opiskelijoi­ta, yli 30-vuotiaat vain siinä tapauksessa, että saavat myös opintotukea. Jos opiskelija ei halua nostaa opinto­tukea, opintotukikuukaudet on käy­tetty tai tukipäätös myöhästyy Kelan ruuhkien takia, opiskelija jää ikänsä takia ilman opiskelijalippua.

Miksi 30 vuotta, matkustajapalvelui­den johtaja Pirkko Lento?

”Raja on vedettävä johonkin. Kun YTV-kunnat tekivät linjauksen, yli 30-vuotiaita opiskelijoita oli vähän. Vuodesta 2010 HSL on voinut määrit­tää alennuslippujen ehdot itse, ja otimme käyttöön YTV:n periaat­teet.”

Eikö tämä ole ikäsyrjintää?

”Oikeusasiamies on todennut käy­tännön lainmukaiseksi. Se on kuntien vapaaehtoisesti tarjoama etuus. Jos tilanne vaatii, kunnilla on oikeus raja­ta siihen oikeutettujen ryhmää.”

”Opiskelijat antavat tästä paljon palautetta, mutta toistaiseksi he ovat saaneet meiltä tylyn vastauk­sen”, sanoo suunnittelija Anne Koivisto.

Valituksista huolimatta on päätet­ty, ettei muutoksia tehdä ainakaan en­nen taksa- ja lippujärjestelmän muu­tosta, joka tulee voimaan 2015.

Kuitenkin pari vuotta sitten opiskelijajärjestöt tekivät HSL:n hallitukselle esityksen opiskelija-alennuksen ulottamisesta vaihto-opiskelijoille ja saivat vaatimuksensa läpi. Iästä riippumaton opiskelija-alennus saisi olla seuraava tavoite.

Elina Loisa