Pääkirjoitus: Maalaiset, tulkaa meille

T:Teksti:

Ystäväni työskentelee yläasteen ja lukion opona pienellä paikka­kunnalla Etelä-Savossa. Hän ei ikinä kehota oppilaitaan hakemaan Helsingin yliopistoon. Kun lukiolaiset suunnittelevat jatko-opin­toja, hän kutsuu erilaisia oppilaitoksia esittelemään tarjontaa.

Helsingin yliopisto ei kuulu niihin, mutta eivätpä kuulu maakun­tayliopistotkaan. Hakuoppaita saa vain pyytämällä. Ystävälläni on selitys toiminnalleen: kaikki, jotka lähtevät yliopisto-opintoihin, jäävät kaupunkeihin. Ystävääni painaa vastuu rakkaan kotikylän tulevaisuudesta. Jos lahjakkaimmat nuoret aikuiset lähtevät joka vuosi, kylä kuolee. Huoltosuhde on jo nyt pahasti vinksallaan.

Yksi opo ei pidä ketään poissa yliopistosta, mutta projekti aloite­taankin aikaisemmin. Naapurikunnassa on ammattikorkeakoulu, jonka opetus painottuu liiketalouteen. Tietä sinne tasoitetaan jo peruskoulussa: yläasteella on tarjolla lukuisia talouden erikois­kursseja. Lukiossakin kannattaa olla kiinnostunut taloudesta ja yrittämisestä, sillä pienessä koulussa tarjotaan useimpia muita aineita vain pakollisen oppimäärän verran.

Ammattikorkean käy­tyään nuorten aikuisten pitäisi palata kotiin. Voiko maalaiskylän eloonjäämisen sysätä abin vastuulle? Ystäväni sanoo, etteivät oppilaat luultavasti kuitenkaan pääsisi sisään Helsinkiin. Heillä ei ole mahdollisuutta käydä valmennuskursseilla, eivätkä he tai hei­dän vanhempansa edes tunne ketään, joka opiskelisi täällä.

Valitettavasti hän näyttäisi olevan oikeassa. Helsinkiläiset hakevat meille maalaisia useammin, ja pääkaupun­kiseutulaisia pääsee sisään suhteessa enemmän kuin maalaisia. Sisään päässeet ovat akateemisten vanhempien jälkikasvua. Tut­kija kutsuu meitä hyväosaisten yliopistoksi.

Suomessa on taisteltu pitkään siitä, että peruskoulu antaisi kai­kille samat valmiudet. Eliittiperuskouluja onkin hyvin vähän. Lu­kiot jakaantuvat selvemmin hyviin ja huonoihin, ja tutkijan mu­kaan yliopistojen erot kasvavat koko ajan. Eriytyminen täytyy kuitenkin pysäyttää aikaisemmin kuin yliopistojen pääsykokeissa. Vaikkapa siellä eteläsavolaisen peruskoulun opon luona.

Maria Pettersson

Juttuun: Helsingin yliopisto stadilaistuu