Husin yksityissairaalasta tuli vaikea vääntö

T:Teksti:

Yksi terveydenhuollon myller­ryksen merkki on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin haikailema yksityissairaa­la. Hankkeesta ei ole tiedotettu kovin näkyvästi. Suomen suu­rimman sairaanhoitopiirin yksi­tyistämisaikeet ovat kenties sen verran arka aihe.

Sairaala, Hyksin Oy, vuokrai­si tilat Husilta, joka olisi myös Hyksinin suurin omistaja. Yksi­tyissairaalassa työskentelisi li­sätuloja haluavia Husin ammat­tilaisia.

Husin valtuuston piti päät­tää yksityissairaalasta jo kesällä, mutta se osoittautui liian vai­keaksi. Uusi yritys on edessä lo­kakuussa.

Valtuuston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu kertoo, että omistusjärjestelyjen ohella eri­mielisyyttä on ollut esimerkiksi siitä, onko potilaiden yhdenver­taisuus yksityissairaalan myötä jotenkin vaarassa. Karhun mie­lestä ei ole. Hänen mukaansa koko idea pohjaa siihen, että yk­sityisyrittäjyydestä kiinnostu­neet lääkärit pysyisivät talossa.

”On kaikkien etu, jos vaikka silmäkirurgien huiput saadaan näin pysymään Husissa.”

Ulkomaisten asiakkaiden on arvioitu tuovan yksityissairaa­lalle kahden miljoonan euron rahavirran viiden vuoden kulut­tua. Karhu kuitenkin kiistää, että terveysturismi olisi sairaalan päätavoite. Eikö siis Meilahden tai Töölön kulmilla nähdäkään pian luksushotellia porealtai­neen?

”Se on houkutteleva, ihana ajatus, mutta se voi olla muiden lääkäriyrittäjien agendalla. Hyk­sin Oy ei ole lähtenyt liikkeelle turismista.”

Terveysturismi selvästi kui­tenkin jakaa mielipiteitä. Esi­merkiksi Husin hallintoylilääkä­ri Lasse Lehtonen pitää hyvin mahdollisena, että sairaalaan liittyisi jatkossa hotellimajoitus­ta erilaisine palveluineen. Hän uskoo, että asiakkaita tulisi etenkin 300-500 kilometrin sä­teeltä.

”Kyllä esimerkiksi meidän neurokirurgialle tullaan ihan Etelä-Amerikasta asti, kun huip­pulääkäristä on kysymys. Siinä on vähän tämmöistä Sakari Orava -efektiä.”

Tokihan muistamme vielä or­topedi Oravan, jonka pöydällä Turussa jalkapallotähti David Beckham korjautti jalkansa. Nyt on Helsingin vuoro loistaa, Leh­tonen uskoo. Hän luottaa siihen, että yksityissairaala saa aloittaa toimintansa ensi vuonna.

”Olisin silti yllättänyt yksi­mielisestä päätöksestä.”

Veera Jussila

Pääjuttuun: Terveysturisti lentää lääkäriin