Sadisti ei ole sairas

T:Teksti:

Transvestisuus, sadomasokismi ja fetisismi yritetään poistaa tautiluokituksesta.

Transvestiitit, sadomasokistit ja fetisistit ovat virallisesti sairaita. Maailman terveysjärjestö WHO:n tautiluokitus, jota Suomikin käyttää, listaa transvestisuuden, sadomasokismin ja fetisismin alaluokkaan mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Nyt Seksuaalinen tasavertaisuus Ry, sen alainen Pro Tukipiste ja Sexpo-säätiö kampanjoivat niiden poistamiseksi tautiluokituksesta. Muutoksen toivotaan vähentävän ennakkoluuloja ja poistavan tautiluokituksesta tilat, joiden luokitteleminen sairauksiksi perustuu vanhentuneelle tiedolle. Homoseksuaalisuus poistui sairausluokituksesta samalla tavoin vuonna 1981.

”Lääketieteelliset teoriat, jotka luokittelevat mainitut seksuaaliset suuntautumiset sairauksiksi, ovat vanhentuneita. Transvetisuus, sadomasokismi tai fetisismi eivät ole sairauksia, eivätkä diagnoosin saaneet henkilöt tunne itseään sairaiksi. Sairausluokitus on stigmatisoiva ja on olemassa riski, että henkilöä hoidetaan sen takia turhaan tai väärin”, sanoo Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.

Muut Pohjoismaat ovat jo tehneet WHO:n tautiluokitukseen maakohtaisen poikkeuksen ja poistaneet tautiluokituksesta kohdat F64.1, F65.0, F 65.1, F65.5 ja F65.6. Ruotsissa on lisäksi poistettu luokituksesta lapsuusajan sukupuoli-identiteettihäiriö, joka Suomessa aiotaan jättää tautiluokitukseen. Tarkoitus on poistaa tautiluokituksesta seksuaalisuuden tavat, jolloin esimerkiksi transvestisuus itsessään ei olisi enää sairaus. Jos transvestisuus taas on henkilölle ahdistavaa tai pakkomielle, hoidetaan ahdistusta ja pakkomiellettä.

”Jos masokisti hakeutuu hoitoon masennuksen takia, saattaa lääkäri arvella, että masennuksen syy on masokismi. Näin siinäkin tapauksessa, että potilaan seksuaalisuus ei ole ongelma, vaan iloa tuottava asia. Samoin väärässä paikassa ilmi tulleet vanhempien seksuaaliset mieltymykset saattavat johtaa lastensuojeluilmoituksiin”, sanoo Sexpo-säätiön puheenjohtaja Tommi Paalanen.

Suomessa tautiluokituksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka laatii kulloinkin voimassa olevan tautiluokituksen sekä ylläpitää tautiluokitustietokantaa. Tänä syksynä sinne lähetetään kirjelmä ja muutospyyntö, jossa selvitetään muutostarvetta lääketieteellisin, kulttuurillisin ja sosiaalisin perustein. Muutospyynnön laatijoissa on muun muassa lääkäreitä, Transtukipisteen ja Sexpon henkilökuntaa sekä henkilöitä, joita diagnoosi koskee.

 

Nämä eivät ole sairauksia

Tunniste F64.1
Nimi Kaksoisroolinen vastakkaiseksi sukupuoleksi pukeutumisen halu

Mitä Transvestisuus, vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen päämääränä saada nautintoa toiseen sukupuoleen kuulumisen tunteesta. Henkilö ei halua vaihtaa sukupuolta lopullisesti eikä saa vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta seksuaalista tyydytystä.

Tunniste F65.0
Nimi Esinekohteinen seksuaalihäiriö

Mitä Fetisismi, seksuaalinen kiihottuminen ja mielihyvä ovat riippuvaista jostakin elottomasta objektista, esimerkiksi vaatteista tai kengistä, tai materiaalista, kuten kumista tai nahasta. Fetissiobjektien tärkeys seksuaalisen mielihyvän tuottajina vaihtelee.

Tunniste F65.1
Nimi Transvestiittinen fetisismi , vastakkaiseksi sukupuoleksi pukeutumisen halu

Mitä Vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen päämääränä seksuaalinen nautinto ja toisen sukupuolen edustajalta näyttäminen. Tilaan liittyy voimakas halu riisua vastakkaisen sukupuolen vaatteet kun orgasmi on saavutettu ja seksuaalinen kiihottuminen heikkenee. Saattaa olla transseksuaalisuuden ensioire.

Tunniste F65.5
Nimi Sadomasokismi

Mitä Mieltymys seksuaaliseen käyttäytymiseen, johon liittyy kivun ja nöyryytyksen tuottaminen tai kohteena olo, tai sitominen tai sidotuksi tuleminen. Jos henkilö saa tyydytyksen kivun tuottamisesta, on kyseessä sadismi, jos kohteena olosta, masokismi. Usein henkilö saa tyydytystä molemmista.

Tunniste F65.6
Nimi Monimuotoiset sukupuoliset kohdehäiriöt

Mitä Useamman kuin yhden sukupuolisen kohdehäiriön yhdistelmä. Sama henkilö voi olla yhtä aikaa fetisisti, transvestiitti ja sadomasokisti.