Nokkapokka: Asian ytimessä

T:Teksti:

Ei mitään hyvää

”Ei. Lyhyesti se johtuu siitä, että ydinvoimala tuottaa vain sähköä ja rakentaminen on liian hidasta. Meidän täytyy saada päästöt taittumaan jo vuoteen 2015 mennessä. Ydinvoimalla ei myöskään ratkaista maatalouden, yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon eikä liikenteen päästöjä.
Ydinvoima ei ole uusiutuvan energian tuotantomuoto. Pidemmällä aikavälillä ydinvoimassa ei ole mitään hyvää. Ydinvoima voisi olla varteenotettava uusiutumaton tuotantomuoto, jos sillä ei olisi vakavia ympäristövaikutuksia, joista tärkeimmät ovat jatkuvat uraanilouhinnan ongelmat – ne ovat aina ympäristökatastrofeja -, reaktorionnettomuuden riski ja ratkaisematon loppusijoitus.
Ydinvoiman rakentaminen on liian hidasta, kallista ja epävarmaa. Ydinvoiman lisärakentamisella saavutettavat päästövähennykset ovat vain muutamien prosenttien luokkaa.
Näin ollen noin 95 prosenttia päästövähennyksistä pitäisi saavuttaa muilla keinoilla kuin ydinvoimalla. Kun tarkastellaan riskejä ja saavutettuja hyötyjä, voidaan todeta, että ydinvoima ei kannata.
Meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki erilaiset uusiutuvan energian tuotantomuodot. Siinä tuulivoima on yksi merkittävä, mutta ei missään tapauksessa ainoa energianlähde. Myös energiatehokkuudella voidaan maailmanlaajuisesti saavuttaa 50 prosenttia päästövähennyksistä ja toimet vieläpä maksavat itsensä takaisin.”

Janne Björklund, 32, on Suomen Luonnonsuojeluliiton ydinvoimakampanjavastaava.

Pelottelu on helppoa

”Se on olennainen osa ratkaisua. Ydinvoima tuottaa täysin hiilidioksiditonta sähköä, tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan. Liian usein ydinvoima asetetaan vastakkain uusiutuvien energianlähteiden ja energiansäästön kanssa. Todellisuudessa ne tulisi asettaa rinnakkain fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi.
Ydinvoima on mielekkäin, koska se on riittävän ison mittakaavan ratkaisu. Usein unohtuu, ettei 1€‰000 megawatin tuulivoimapuisto vastaa 1€‰000 megawatin ydinvoimalaa. Tuollaisen tuulivoimalapuiston sähköntuotantoteho jää vuositasolla noin 250 megawattiin, koska aina ei tuule, eikä varsinkaan optiminopeudella. Yhdellä ydinvoimalaitosyksiköllä voidaan myös vähentää neljä kertaa enemmän hiilenpolttoa ja hiilidioksidipäästöjä.
Monien ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvien virheelliset mielikuvat hälvenisivät, jos he vierailisivat ydinvoimalaitoksessa. Virheellisiä käsityksiä liittyy varsinkin ydinjätteeseen, siihen liittyvillä mielikuvilla kun on helppo
pelotella. Ydinjätteen määrä suhteessa tuotettuun energiaan on äärimmäisen pieni, varsinkin kun sitä vertaa siihen hiilimäärään, mikä tarvittaisiin saman energiamäärän tuottamiseen. Syntyneestäkin ydinjätteestä yli 90 prosenttia pystyttäisiin kierrättämään uudeksi polttoaineeksi.
Maailma on herännyt ydinvoiman tarpeeseen. Sitä ei voi missään nimissä vähentää, vaan lisätä.”

Tuomo Huttunen, 27, on Ydinenergianuorten hallituksen jäsen.

Matti Markkola
Kuvat Teemu Granström