Sitoutumattomuus on tietoinen arvovalinta

T:Teksti:

Kokoomusopiskelijoiden Helen Fils ja Päivi Pulsa väittävät mielipidekirjoituksessaan (Ylioppilaslehti 10/2009), ettei sitoutumattomuutta ole olemassakaan. Kirjoittajat perustelevat väitettään vanhalla totuudella, että ylioppilaskunnan päätöksenteko on poliittista. Meidän mielestämme tästä ei kuitenkaan seuraa, että sitoutumattomuus olisi mahdotonta.
Sitoutumattomien ehdokaslistojen kohdalla sekoitetaan helposti toisiinsa puoluepoliittinen sitoutumattomuus ja epäpoliittisuus. Kiteytetysti: se, että olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia, ei tarkoita,
ettemmekö olisi poliittisia. Olemme nimenomaan HYY-poliittisia. Tämän kautta lähtökohtanamme on niin yliopiston, yhteiskunnan kuin ylioppilaskunnankin tasolla opiskelijan elämäntilanne, ei ylhäältä tulevat puoluepoliittiset ideologiat.
Meille puoluepoliittinen sitoutumattomuus on arvovalinta. Se on poliittinen teko, joka pyrkii määrittelemään poliittisen uudelleen pelkkää puoluepolitiikkaa laajemmin. Mikä olisikaan poliittisempaa kuin se, miten ylioppilaskunnan toivotaan tarjoavan palveluita jäsenilleen ja toimivan näiden puolesta?
HYALin poliittinen linja ei ole mikään mysteeri. Yhteiskunnallisen agendamme voi kiteyttää seuraavasti: yhteiskunnan on tuettava opiskelijaa rankaisemisen sijaan. Yliopistossa – jonka kirjoittajat muuten täysin sivuuttavat ylioppilaskunnan sidosryhmistä puhuessaan – kannamme huolta tällä hetkellä erityisesti opiskelijoiden äänen tasavertaisesta kuulumisesta yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnassa mielestämme on tärkeää tukea opiskelijoita lähellä olevia järjestöjä, jotka toteuttavat ylioppilaskunnan tehtäviä olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän asemaansa koskevia pyrkimyksiä.
Tarkemmin näkemyksiimme voi tutustua pian ilmestyvässä vaaliohjelmassamme.

Merli Lahtinen
Puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry

Jaakko Soudunsaari
Edustajistoryhmän puheenjohtaja, HYAL ry