Rangaistus: elinkautinen

T:Teksti:

Sinut voidaan erottaa yliopistosta pysyvästi. Opiskelupaikkasi voidaan peruuttaa sairautesi tai mielenterveysongelmiesi takia. Sinut voidaan ilmiantaa nimettömästi ja joudut huumetestiin, josta kieltäytymisestä seuraa rangaistus. Joudut luovuttamaan yliopistolle potilastietosi.
Aikamoista.

Opetusministeriö asetti vuonna 2007 Sora-työryhmän, jonka tarkoituksena on ollut miettiä ”ratkaisuja opiskelijoiden soveltumattomuuteen”. Käytännössä se tarkoittaa kurinpidon tiukentumista. Työryhmän takana ovat kokoomusministerit Sari Sarkomaa ja Paula Risikko. Opetusministeri Henna Virkkunen peri Sarkomaan salkun, mutta se tuskin tarkoittaa suurta muutosta. Virkkunen on vienyt aiempiakin edeltäjänsä hankkeita linjakkaasti eteenpäin.
Lakiehdotuksen läpimenolle on suuri poliittinen paine. Jos kouluampumisten tai insuliinisurmien kaltaisia tragedioita tapahtuu tulevaisuudessa, hallituksella on oltava näyttöjä siitä, että se on sentään yrittänyt tehdä jotain.
Pesuveden mukana saattavat mennä opiskelijoiden perusoikeudet.
Opiskelijajärjestöjen edustajille onkin viestitty, että työryhmän esitysten kiivas vastustaminen on
silkkaa ajanhukkaa. Panokset kannattaa laittaa lain hienosäätöön.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että harvinaisen laajalta lausuntokierrokselta on tulossa ehdotusta kohtaan runsaasti kärkevää kritiikkiä. Jopa OPM:n sisällä ollaan lakiehdotuksesta huolissaan.
Näin aikaisin peliä ei siis suinkaan ole menetetty, vaan lakiehdotus saattaa muuttua vielä merkittävästi.
Sora-työryhmän esitykset ovat niin kohtuuttomia ja epäselviä – osittain lähes päättömiä – että opiskelijoilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin nousta vastarintaan. Monet ehdotukset, esimerkiksi mielenterveysongelmista ”epäillyn” opiskelijan lähettäminen tutkimuksiin, puuttuvat rajusti opiskelijan yksityisyyteen ja koskemattomuuteen.

Aiemmin tänä syksynä Ylioppilaslehti kirjoitti turvallisuusretoriikasta, joka on viime vuosina läpäissyt koko yhteiskunnan. Sora-työryhmän näennäisratkaisut ovat esimerkkejä kontrollijärjestelmästä, joka ei millään tavalla lisää turvallisuuden ilmapiiriä yliopistolla.
Marraskuun alussa ylioppilaskunnassa käydään edustajistovaalit. Kähinät ovat keskittyneet etenkin HYYn talouden kurjaan jamaan.
Se onkin tärkeää, sillä ylioppilaskunnan talous on yksinkertaisesti saatava tasapainoon. Hyvä on silti muistaa sekin, että vaaleissa valitaan myös ne ihmiset, jotka tulevat vääntämään valtiovallan kanssa Sora-työryhmän ehdotuksen kaltaisista asioista.

Veera Luoma-aho