Yliopistouudistus on sijoitus tulevaisuuteen

T:Teksti:

Neljä vuotta sitten annetusta yliopistojen rehtorien manifestista on tultu pitkän ja laajapohjaisen valmistelun jälkeen yliopistojen toivomukset täyttävään esitykseen.
Yliopistojen hartaasti odottama yliopistolain uudistus on ovella. Lain valmisteluun on osallistunut koko yliopistokenttä opiskelijoista rehtoreihin.
Tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus on uudenkin lain kulmakivi. Koulutus on yhä maksutonta kaikille suomalaisille sekä EU- ja Eta-maiden kansalaisille.
Opiskelijajärjestöissä on osoitettu huolta lähinnä EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta opiskelemaan tuleville suunnatusta lukukausimaksukokeilusta. Kokeilu koskee kuitenkin vain muutamaa englanninkielistä maisteriohjelmaa ja vaatii yliopistoilta toimivaa stipendijärjestelmää.
Uudistuksessa on alusta asti lähdetty siitä, että yliopistojen henkilöstön asema ja edut turvataan. Huolta on aiheuttanut erityisesti virkasuhteiden muuttuminen työsuhteiksi.
Vaikutus henkilöstön kannalta on kuitenkin olematon, sillä lainsäädäntö on sisällöllisesti lähes samanlainen molemmissa palvelussuhteissa. Kun työnantaja vaihtuu valtiosta yliopistoksi, on vain luonnollista, että virkanimikkeistä luovutaan.
Niin nyt kuin tulevaisuudessakin valtio takaa yliopistojen perusrahoituksen ja se sidotaan indeksiin.
Jo tähän asti yliopistoilla on ollut jonkin verran ulkopuolista rahoitusta. Yliopiston oman pääoman tuotoilla saadaan lisäpanosta tutkimuksen ja opetuksen resursseihin, ja yliopisto itse päättää, miten pääoman tuotto käytetään. Kasvaneet rahoitusmahdollisuudet hyödyttävät siis kaikkia tieteenaloja.
Keskustelua ovat herättäneet myös yliopistojen hallitusten ulkopuoliset jäsenet. Päätösvalta säilyy kuitenkin jatkossakin yliopistoyhteisöllä itsellään, sillä yliopisto itse valitsee hallituksensa jäsenet.
Yliopistouudistuksen tavoitteena on, että jokainen suomalainen yliopisto on entistä parempi paikka opiskella, opettaa ja tutkia. Opetuksen laatua on parannettava lisäämällä opettajien määrää suhteessa opiskelijoihin. Yliopistojen lisääntyvä autonomia antaa yliopistoille paremmat mahdollisuudet reagoida sekä omiin tarpeisiinsa että ympäröivän yhteiskunnan odotuksiin. Satsaamalla nyt osaamiseen ja sivistykseen sijoitamme samalla tulevaisuuteen.

Laura Manninen
Kokoomuksen eduskuntaryhmän koulutuspoliittinen sihteeri

Helen Fils
Kansallisten Ylioppilaiden puheenjohtaja 2009