VSO pitää kiinni oikeuksistaan

T:Teksti:

Kuusi järjestöä toivoi Varsinaissuomalaiselta osakunnalta rakentavampaa yhteistyötä ja antoi ymmärtää, että osakunta olisi syyllinen nyt syntyneeseen tilanteeseen, jossa järjestöjä on väliaikaisissa tiloissa (Ylioppilaslehti 4/09).
Kirjoittajien mukaan ylioppilaskunnan tilapäätöstä ei saisi kyseenalaistaa ja valittajalle lankeaisi vähintään moraalinen vastuu päätöksen kaikista seurauksista.
VSO on olosuhteiden pakosta joutunut valittamaan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Teko ei suuntaudu muita järjestöjä vastaan, ja osakunta pahoittelee, että jotkin muut järjestöt ovat joutuneet päätöksen sivullisiksi uhreiksi.
Ylioppilaskunta olisi voinut välttää tämän omilla toimillaan, sillä VSO ilmoitti päätöksen laittomuudesta tilanjakopalautteessa kesän 2008 aikana. Uuden ylioppilastalon kulttuurihistoriallisesti arvokas A-rappu on suojeltu asemakaavalla osakuntakäyttöä varten. Varsinaissuomalainen osakunta on ainoana järjestönä toiminut nykyisissä tiloissaan yhtäjaksoisesti 98 vuotta, talon rakentamisesta lähtien.
Kirjoittajat väittivät yli 50 järjestön toiminnan rampautuneen. Tietojemme mukaan 14 järjestöä toimii väliaikaisissa tiloissa ja kaksi ulkopuolelta muuttavaa järjestöä ei ole päässyt muuttamaan lopullisiin tiloihinsa. VSO on neuvotellut ylioppilaskunnan kanssa ja tarjonnut apuaan, jotta muuttovyyhti pysyisi mahdollisimman pienenä. Ylioppilaskunnalla on käsittääksemme ollut myös liikkumavaraa remonttien suhteen mm. Dommalla. Se, ettei ylioppilaskunta ole helpottanut enempää järjestöjen tilannetta, on tuskin VSO:n syy.
Varsinaissuomalainen osakunta pitää tärkeänä, että tilajärjestelyt toteutetaan kaikkia osallisia tyydyttävällä tavalla mutta kuitenkin lakia noudattaen.

Teemu Halme, kuraattori
Varsinaissuomalainen osakunta