Hakuilmoitus Ylioppilaslehden päätoimittajaksi  

Ylioppilaslehteen etsitään uutta päätoimittajaa vuosille 2024-2026.

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy hakevat PÄÄTOIMITTAJAA YLIOPPILASLEHTEEN määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.7.2024-31.7.2026. Tarkempi aloituspäivämäärä on sovittavissa tarvittaessa.  

Päätoimittaja vastaa Ylioppilaslehden ja muiden Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n julkaisujen julkaisemisesta, toimittamisesta ja sisällöstä sekä toimii toimituksen esihenkilönä. Päätoimittaja toimeenpanee yhtiön strategiaa, rekrytoi Ylioppilaslehden toimituksen ja vastaa lehden taloudesta Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukselle. Lisäksi päätoimittaja edustaa lehteä ja nuoren sukupolven ääntä useissa julkisissa yhteyksissä.  

Lähivuosina Ylioppilaslehden tavoitteena on laajentaa kohderyhmäänsä, vahvistaa digitaalisia kanaviaan, monipuolistaa tarjontaansa sekä kasvattaa tilaajakuntaansa. Hakijalta edellytetään valmiuksia toteuttaa kaikkia näitä painotuksia. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää: 

-journalistista osaamista 

-erinomaista suomen kielen taitoa 

-valmiuksia rekrytointiin ja esihenkilötyöhön 

-johtamis- ja talousosaamista  

-ymmärrystä media-alasta  

-asiantuntemusta digitaalisesta kerronnasta  

-näkemystä printti- ja digimuotoisen aikakauslehden toimittamisesta ja kehittämisestä  

Eduksi katsotaan analytiikkaosaaminen, soveltuvat opinnot sekä ymmärrys ja kiinnostus opiskelijamaailmaan.  

Päätoimittajan palkka luontoisetuineen on 3 500,00 €/kk. Lehden toimitus sijaitsee Helsingin Kampissa. 

Ylioppilaslehden päätoimittajan valintatyöryhmälle osoitetut hakemukset liitteineen (max. 3) ja juttu-/työnäytteineen (max. 5) tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi viimeistään sunnuntaina 7.4. klo 23.59. Sähköpostiin tulee merkitä otsikoksi ”Hakemus Ylioppilaslehden päätoimittajaksi”. Haastatteluun kutsuttaville tiedotetaan asiasta seuraavalla viikolla. Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään maanantaina 22.4. klo 18 eteenpäin. Pakottavasta syystä haastattelu voidaan järjestää myös toisena ajankohtana. Edustajisto valitsee päätoimittajan kokouksessaan toukokuussa, jolloin esitettäviltä odotetaan lyhyttä esittelypuheenvuoroa. 

Ylioppilaslehti on vuonna 1913 perustettu opiskelijalehti, joka käsittelee yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lehti toimitetaan kotiin muun muassa jokaiselle Helsingin yliopiston opiskelijalle, ja sen levikki on noin 30 000 kappaletta. Lehteä kustantaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (Hyy) kokonaan omistama Ylioppilaslehden Kustannus Oy, jonka liikevaihto oli vuonna 2022 405 000 euroa. Lisätietoja antavat Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimli, p. 040 545 4008 ja päätoimittajan valintaa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Henna Heino, 046 921 7850 (arkipäivisin klo 10-16).

Oikaisu 19.3.2024 klo 15.19 Haastatteluiden päivämäärää muutettu ja liitteiden määrä korjattu.